Jak napisać opis przeżyć?

Opis przeżyć zawiera:
- przyczyny przeżyć,
- uczucia towarzyszące przeżyciom i zmianom,
- charakteryzują przejawy zewnętrzne tych przeżyć (zmiany w wyglądzie, zachowanie)
- opis stanów psychicznych.

Uczucia poznajmy po:
- mimice i wyrazie twarzy,
- spojrzeniu,
- gestach,
- po sile i barwie głosu.

Przykładowe zdania:
Na jej twarzy namalował się...
Jego mimika wyrażała...
Twarz promieniowała radością.
Zgaszona twarz oddawała jego cierpienie, ze zdenerwowania.
Przygryzł wargę.
Mówiły za niego oczy.
Mglisty uśmiech wyrażał jego nadzieję.
Wzruszał lekceważąco ramionami.
Drżały mu nogi.
Zmarszczył czoło, podniósł brwi.
Serce w nim zamarło.
Oblał się strumieniem wstydu.

Przydatne zwroty:
- opanowałem strach,
- pokonałem lęk,
- płakałem jak dziecko,
- przeżyłem coś, czego się nie zapomina,
- do dziś wspominam to przeżycie,
- otrząsnąłem się ze złych wspomnień,
- nie umiałem ukryć swych uczuć,
- łzy zalały mi oczy,
- rozpacz targała mym sercem,
- krzyczałem w rozpaczy,
- błagałem bogów o litość,
- nie ma pojęcia czemu tak postąpiłem,
- ból ściska me serce.

Trzeba zastosować wykrzykniki:
- O!
- Ojej!
- Uważaj!
- Mocniej!
- To straszne!
- Pomocy!
- Ratunku!
- Synu!
- Ojcze!

Pisząc opis przeżyć wewnętrznych:
- podaj przyczyny opisywanych przeżyć,
- opisz zewnętrzne przejawy przeżywanych, opisywanych uczuć (drżącym głosem zawołał, zmarszczył czoło ze zdziwienia)
- określ stan psychiczny- nazwij uczucia przeżywane w danej sytuacji,
- stosuj narreację pierwszoosobową,
- używaj przenośni, porównań.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jak napisać opis przeżyć wewnętrznych?

Opis przeżyć wewnętrznych

Opis przeżyć wewnętrznych to po prostu opis uczuć, doznań, emocji.

Uczucia towarzyszą nam przez całe życie, niemal w każdej chwili, nie są stałe, są zmienne, często doznajemy mieszanych ucz...

Język polski

Jak napisać opis przeżyć wewnętrznych.

Opis przeżyć wewnętrznych.

Mianem przeżycia wewnętrznego określa się przejściowy stan emocjonalny wywołany przez jakieś okoliczności, bodźce zewnętrzne. Opis przeżycia zawiera więc elementy opowiadania, nazwy uczuć oraz pr...

Język polski

Jak napisać opowiadanie?

OPOWIADANIE
Opowiadanie stanowi jedną z najczęściej wybieranych przez uczniów form wypracowań. Dzieje się tak dlatego, że uważane jest za formę najłatwiejszą. Na ten pogląd ma wpływ luźna przeważnie struktura tej wypowiedzi...

Język polski

Opowiadanie - czym jest opowiadanie, struktura, jak napisać, analiza przykładowych opowiadań.

W słownikach i encyklopediach można odnaleźć definicję opowiadania jako niewielkiego utworu narracyjnego pisanego prozą, o prostej i nie rozbudowanej, zazwyczaj jednowątkowej fabule. Opowiadanie, które zalicza się do gatunku epiki, spokrewn...

Język polski

Opis przeżyć wewnętrznych z egzaminu gimnazjalnego

Od samego początku mojej nauki w gimnazjum bałam się tego poranka, który właśnie nadszedł. Był to dzień egzaminu gimnazjalnego.
Dziś pisaliśmy część humanistyczną . W nocy nie mogłam zasnąć tak bardzo się denerwowałam. Na o...