Promieniotwórczość sztuczna

Reakcje jądrowe to przemiany jąder atomowych wywołane ich wzajemnych oddziaływaniem lub ich oddziaływaniem z małymi cząsteczkami. Sztuczne reakcje jądrowe przeprowadza się bombardując tarczę wykonaną z jakiegoś stopu cząstkami o dużych energiach. Efekt reakcji zależy od rodzaju bombardowanego izotopu oraz od energii bombardowanych go małych cząstek.

Podział reakcji jądrowych


Reakcje elastycznego rozproszenia cząstek na jądrach. W reakcjach tych bombardująca jądro cząstka ulega rozproszeniu przy czym zarówno jądro jak i cząstka nie zmieniają swojego stanu podczas oddziaływania.
x – jądro izotopu
c – mała cząstka bombardująca

Reakcje nieelastycznego rozpraszania
W wyniku takiego oddziaływania cząsteczka przekazuje energię jądru atomowemu przenosząc go na wyższy poziom energetyczny. Energię wzbudzania jądro można wypromieniować np.: kwantu w procesie przejścia na niższy poziom energetyczny.

Jądro wzbudzone
Reakcje prowadzące do określonych przemian jądrowych. W wyniku tych reakcji jądro atomowe i bombardująca je cząstka zmieniają swój skład – powstaje nowe jądro i nowa cząstka. Podczas reakcji zostaje pobrana lub oddana energia.

W reakcjach jądrowych zachowana jest ilość nukleonów oraz ilość ładunków.
A1+A2=A3+A4 – zasada zach. ilości ładunków
Z1+Z2=Z3+Z4

Przykłady sztucznych reakcji jądrowych na izotopie atomu
Szczególnym rodzajem reakcji jądrowych są reakcje rozszczepiania. Reakcje te polegają na bombardowaniu neutronami ciężkich jąder Uranu lub Plutonu w wyniku otrzymujemy dwa lżejsze o podobnych masach jądra z jednoczesną emisją kilku neutronów.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Promieniotwórczość sztuczna i naturalna - korzyści i zagrożenia.

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ SZTUCZNA I NATURALNA ? KORZYŚCI I ZAGROŻENIA

Promieniotwórczość jest to cecha jąder atomowych, które w wyniku samorzutnego rozpadu emitują różnego typu promieniowanie w postaci cząstek (np.: ?, ?) lub promie...

Chemia

Promieniotwórczość sztuczna

Promieniotwórczość Sztuczna

1934 roku, dzięki geniuszowi państwa Joliot-Curie ludzkość zaczęła zgłębiać wiedzę o promieniotwórczość.
Promieniotwórczość jest to "Emisja promieniowania jądrowego w wyniku rozpadu pro...

Chemia

Co to jest promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna 

Co to jest promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna ...

Chemia

Napisz krótką charakterystykę zjawisk: -promieniotwórczość sztuczna, -promieniotwórczość naturala potrzebna na wtorek :/ proszĘ pomóżcie !!! :)

Napisz krótką charakterystykę zjawisk: -promieniotwórczość sztuczna, -promieniotwórczość naturala potrzebna na wtorek :/ proszĘ pomóżcie !!! :)...

Chemia

co to jest promieniotwórczość sztuczna? Proszę o rozbudowaną wypowiedz wraz z przykładami

co to jest promieniotwórczość sztuczna? Proszę o rozbudowaną wypowiedz wraz z przykładami...

Chemia

Potrzebuje notatki na temat : izotopy promieniotwórczość sztuczna i naturalna

Potrzebuje notatki na temat : izotopy promieniotwórczość sztuczna i naturalna...