Promieniotwórczość sztuczna

Reakcje jądrowe to przemiany jąder atomowych wywołane ich wzajemnych oddziaływaniem lub ich oddziaływaniem z małymi cząsteczkami. Sztuczne reakcje jądrowe przeprowadza się bombardując tarczę wykonaną z jakiegoś stopu cząstkami o dużych energiach. Efekt reakcji zależy od rodzaju bombardowanego izotopu oraz od energii bombardowanych go małych cząstek.

Podział reakcji jądrowych


Reakcje elastycznego rozproszenia cząstek na jądrach. W reakcjach tych bombardująca jądro cząstka ulega rozproszeniu przy czym zarówno jądro jak i cząstka nie zmieniają swojego stanu podczas oddziaływania.
x – jądro izotopu
c – mała cząstka bombardująca

Reakcje nieelastycznego rozpraszania
W wyniku takiego oddziaływania cząsteczka przekazuje energię jądru atomowemu przenosząc go na wyższy poziom energetyczny. Energię wzbudzania jądro można wypromieniować np.: kwantu w procesie przejścia na niższy poziom energetyczny.

Jądro wzbudzone
Reakcje prowadzące do określonych przemian jądrowych. W wyniku tych reakcji jądro atomowe i bombardująca je cząstka zmieniają swój skład – powstaje nowe jądro i nowa cząstka. Podczas reakcji zostaje pobrana lub oddana energia.

W reakcjach jądrowych zachowana jest ilość nukleonów oraz ilość ładunków.
A1+A2=A3+A4 – zasada zach. ilości ładunków
Z1+Z2=Z3+Z4

Przykłady sztucznych reakcji jądrowych na izotopie atomu
Szczególnym rodzajem reakcji jądrowych są reakcje rozszczepiania. Reakcje te polegają na bombardowaniu neutronami ciężkich jąder Uranu lub Plutonu w wyniku otrzymujemy dwa lżejsze o podobnych masach jądra z jednoczesną emisją kilku neutronów.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Promieniotwórczość sztuczna i naturalna - korzyści i zagrożenia.

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ SZTUCZNA I NATURALNA ? KORZYŚCI I ZAGROŻENIA

Promieniotwórczość jest to cecha jąder atomowych, które w wyniku samorzutnego rozpadu emitują różnego typu promieniowanie w postaci cząstek (np.: ?, ?) lub promie...

Chemia

Promieniotwórczość sztuczna

Promieniotwórczość Sztuczna

1934 roku, dzięki geniuszowi państwa Joliot-Curie ludzkość zaczęła zgłębiać wiedzę o promieniotwórczość.
Promieniotwórczość jest to "Emisja promieniowania jądrowego w wyniku rozpadu pro...

Chemia

Promieniotwórczość naturalna i sztuczna

Promieniotwórczość - jest to samorzutna przemiana jąder atomów jednego rodzaju w jądra innego rodzaju połączona z wysyłaniem promieniowana jądrowego (alfa, beta, gamma). Podczas rozpadu alfa wypromieniowywana jest cząstka alfa złożona z...

Chemia

Promieniotwórczość sztuczna

Promieniotwórczość jest ciekawym tematem, który ludzkość zaczęła zgłębiać dopiero od 1934 roku, dzięki geniuszowi państwa Joliot-Curie. Nie mogę jednak zacząć tego tematu, bez wspomnienia czym właściwie jest promieniotwórczość. ...

Chemia

Promieniotwórczość oraz rodzaje promieniowania i jego skutki dla przyrody

Chciałabym dzisiaj przedstawić Pani rodzaje promieniowania , jego właściwości , różnice oraz zagrożenia i korzyści jakie niesie za sobą promieniotwórczość. Więc zaczynam:

Rodzaje promieniowania:

Charakterystyka promie...

Chemia

Promieniotwórczość

1.Pierwiastki o liczbie atomowej 82 są nietrwałe bo ich jądra atomowe zawierają zbyt dużo eutronów . Przy takiej dużej liczbie neutronów , neutrony już nie stabilizują jądra.
2.Istotą przemian promieniotwórczych jest przemiana wewn...