1. Wymień Polskie rośliny nagonasienne i okrytonasienne 2. Podaj sposoby zapylenia 3. Podaj rodzaje kwiatostanów 4. Podaj typy owoców

1. Wymień Polskie rośliny nagonasienne i okrytonasienne 2. Podaj sposoby zapylenia 3. Podaj rodzaje kwiatostanów 4. Podaj typy owoców
Odpowiedź

1. nagonasienne: *jodła *świerk *sosną *modrzew *cis Okrytonasienne: *Śliwa *Dąb *Buk *jesion *Lipa *Grab *Klon 2. Rozsiewanie nasion może odbywać się poprzez: *wiatr *zwierzęta *wodę *człowieka 3. Kwiatostany mogą być: *Proste / złożone *Monipodialne / Sympodialne 4. Typy owoców: 1. Suche: *pękające *niepękające 2. Mięsiste: *jabłkowate szupinkowe *jagody 3. Zbiorowe: *wieloorzeszkowiec *wielopestkowiec 4.Owocostany: *owocostan orzeszkowy *owocostan pestkowca *jagodostan

1) Rośliny Okrytonasienne: -Wiśnia -Cytryna -Arbuz -Pomidor -Dynia Rośliny Nagonasienne: -Wiśnia -Limba -Kosodrzewina -Świerk -Jodła 2) W główce Pręcika powstają ziarna pyłu Gdy są dojrzałe opuszczają pręciki i zostają przeniesione na słupek Jest to zapylenie. WIECEJ NIE UMIEM ALE LICZE NA NAJ

Dodaj swoją odpowiedź