Krótko o Chopinie

Fryderyk Chopin (1810-1849), kompozytor i pianista polski. Urodzony w Żelazowej Woli, był synem Justyny z Krzyżanowskich i Mikołaja Chopina, nauczyciela pochodzącego z Lotaryngii. Od 1816 uczył się gry na fortepianie u Wojciecha Żywnego.Od 1823-1826 był uczniem Liceum Warszawskiego, 1826-1829 uczniem J. Elsnera w Szkole Głównej Muzyki w Warszawie.W 1829 przebywał w Wiedniu, stamtąd zaś w 1831 wyjechał do Paryża. Na emigracji przebywał do końca życia.W 1835 poznał pisarkę A. Dudevant (używającą pseudonimu George Sand), z którą łączyła go bliska znajomość do 1847. W 1838 przebywał w Palmie na Majorce, komponując m.in. Preludia. Miesiące letnie w latach 1839 i 1841-1846 spędzał w posiadłości G. Sand w Nohant. W 1848 odbył się ostatni paryski koncert Chopina w Sali Pleyela, a także koncerty w Anglii i Szkocji. W 1849 nasiliły się objawy gruźlicy, na którą Chopin chorował od lat. Kompozytor zmarł w Paryżu 17 października 1849 i został pochowany na paryskim cmentarzu Père-Lachaise.

Twórczość
Chopin tworzył niemal wyłącznie utwory przeznaczone na fortepian , instrument typowy dla okresu romantyzmu muzycznego. Genialny polski kompozytor w swojej twórczości łączył elementy ówczesnej muzyki z polską muzyką ludową. Wytyczał nowe drogi w twórczości fortepianowej poprzez nowatorstwo w dziedzinie harmoniki i techniki pianistycznej.A przede wszystkim stworzył niepowtarzalny, rozpoznawalny od pierwszych taktów, styl muzyczny.

Wśród wczesnych utworów Chopina ważne miejsce zajmują dwa koncerty fortepianowe,a także walce.Niezwykle ważne miejsce w twórczości Chopina zajmują miniatury taneczne. Obok walców, są to głównie mazurki i polonezy , a także inne tańce o mniejszym znaczeniu: oberek, kujawiak i mazurek.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Najważniejsze informacje o Fryderyku Chopinie ale krótko i na temat bo to na pamięc musze wiedzieć czyli tylko to co najważniejsze np. co stworzył,kto go uczył, gdzie mieszkał itd.

Najważniejsze informacje o Fryderyku Chopinie ale krótko i na temat bo to na pamięc musze wiedzieć czyli tylko to co najważniejsze np. co stworzył,kto go uczył, gdzie mieszkał itd....

Język polski

5 zdań o Fryderyku Chopinie szybko i krótko

5 zdań o Fryderyku Chopinie szybko i krótko...

Muzyka

Krótko o Chopinie

Fryderyk Chopin (1810-1849), kompozytor i pianista polski. Urodzony w Żelazowej Woli, był synem Justyny z Krzyżanowskich i Mikołaja Chopina, nauczyciela pochodzącego z Lotaryngii. Od 1816 uczył się gry na fortepianie u Wojciecha Żywnego.Od 1...

Język polski

Zagadnienia maturalne.

1. Bajronizm, wallenrodyzm, prometeizm – wyjaśnienie pojęć na wybranych
Przykładach literackich.

Bajronizm - nazwa postawy pochodząca od nazwiska Georga Byrona i związana z jego życiorysem (który przypomina nieco romantyczny...

Język polski

Zbigniew Krasiński jako człowiek

Jest rok 1812. Na ziemiach Polski istnieje Księstwo Warszawskie- formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości, jak wszystkie państwa zachodniej Europy, podporządkowane napoleońskiej Francji. Pułkownik Wincenty Krasiński otrzymał właśnie...