Ciśnienie

Ciśnienie jest to wielkość fizyczna określająca,
jaka siła działa na jednostkę powierzchni.

wzór - P=F/S (ciśnienie siła nacisku/ pole powierzchni)

Zależy od – masy ciała i powierzchni na jaka działa

Ciśnienie hydrostatyczne jest to ciśnienie wywierane przez ciecz.
Ciśnienie w cieczy p=ζcgh (wsp.graw. gęstość cieczy, głębokość)

Zależy od gęstości cieczy i głębokości

Prawo Pascale – ciśnienie zamknięte w zbiorniku z cieczą lub gazem rozchodzi się równomiernie ciśnienie atmosferyczne jest to ciśnienie jakie wywiera powietrze na powierzchnię ziemi.

Mierzymy (barometrem, manometrem, aneroidem)

Zależy od wysokości n.p.m. i temp. Powietrza

Prawo Archimedesa – na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu zwrócona do góry, równa co do wartości ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało.

Fw=ζcgV (współczynnik, gęstość, objętość ciała)

Siła wyporu jest to siła działająca na wszystkie
ciała zanurzone w cieczy lub gazie i jest
kierowana pionowo w górę.

Warunki plywania ciał:
a)na powierzchni częściowo zanurzone np.drewno
Fw>Fg ζciała<ζcieczy
d) ζcieczy= ζciała Fg.=Fw
e) ζciała > ζcieczy Fg>Fw

Ciśnienie w cieczy p=ζcgh (wsp.graw. gęstość cieczy, głębokość)
P=F/S (ciśnienie siła nacisku/ pole powierzchni)
Fw=ζcgV (współczynnik, gęstość, objętość ciała)

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Ciśnienie atmosferyczne

CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, ciśnienie, jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi i na wszystkie znajdujące się w nim ciała. Jest ono na danym poziomie równe ciężarowi słupa powietrza o jednostkowej podstawie znajdującego si...

Fizyka

Prawo Pascala, ciśnienie atmosferyczne, barometr.

BLAISE PASCAL- ur. 1623r., zm. 1662r. Francuski matematyk, fizyk, filozof i pisarz. Przyczynił się do rozwoju hydromechaniki, matematyki i fizyki. Sformułował między innymi prawo Pascala dotyczące ciśnienia w cieczach, a także matematyczny t...

Fizyka

Wybierz zbiór zawierający tylko jednostki parcia: a) kg, m, N, b) N, kN, MN, c) Pa, hPa, kPa, d) hPa, kg, N 3. Wybierz zdanie prawdziwe: a) Ciśnienie hydrostatyczne zależy od kształtu naczynia, w którym ciecz się znajduje. b) Ciśnienie hydrostaty

Wybierz zbiór zawierający tylko jednostki parcia: a) kg, m, N, b) N, kN, MN, c) Pa, hPa, kPa, d) hPa, kg, N 3. Wybierz zdanie prawdziwe: a) Ciśnienie hydrostatyczne zależy od kształtu naczynia, w którym ciecz się znajduje. b) Ciśnie...

Fizyka

wyraź ciśnienie w pa 2kpa 1000hpa wyraź ciśnienie whpa 20kpa 0,35Mpa wyraź ciśnienie w Mpa 200kpa 3200000pa wyraź ciśnienie w hpa 2,2atm 3,5bar wyraź ciśnienie w atm 4 bar 1025hpa wyraź ciśnienie w barach 2,5atm 980hpa

wyraź ciśnienie w pa 2kpa 1000hpa wyraź ciśnienie whpa 20kpa 0,35Mpa wyraź ciśnienie w Mpa 200kpa 3200000pa wyraź ciśnienie w hpa 2,2atm 3,5bar wyraź ciśnienie w atm 4 bar 1025hpa wyraź ciśnienie w barach 2,5atm 980hpa...

Fizyka

Prawo Archimedesa fizyka 1. Na głębokości 1000m pod powierzchnią wody panuje ciśnienie: a) 1 MPa b) 10 MPa c) 100 kPa 2. Które ze zdań dotyczących ciśnienia hydrostatycznego jest fałszywe? a) im większa wysokość słupa cieczy, tym większe ciśnienie

Prawo Archimedesa fizyka 1. Na głębokości 1000m pod powierzchnią wody panuje ciśnienie: a) 1 MPa b) 10 MPa c) 100 kPa 2. Które ze zdań dotyczących ciśnienia hydrostatycznego jest fałszywe? a) im większa wysokość słupa cieczy, t...