Co to znaczy być Europejczykiem?

Europejczyk- jak sama nazwa wskazuje- jest to mieszkaniec Europy- piątego co do wielkości kontynentu. Niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, płci i majątku każdy mieszkaniec Europy powinien się czuć Europejczykiem. Czy tak jest? Moim zdaniem przez utworzenie związku 15 państw europejskich na mocy traktatu z Maastricht definicja prawdziwego Europejczyka nieco się zmieniła. Sądzę, że państwa, które nie należą do Unii Europejskiej są traktowane gorzej niż pozostałe. Europa straciła więzi, jakie łączyły ją do tej pory. Wspólna waluta w piętnastu krajach, również nie była zbyt dobrym rozwiązaniem. Prawo panujące w Unii Europejskiej jest również zupełnie inne, niż w pozostałej części kontynentu.

Właśnie w Europie ukształtował się ustrój polityczny, jakim jest demokracja, czyli władza ludu i właśnie u nas po raz pierwszy ludzie decydowali o losach swoich krajów. W Europie również ukształtowało się chrześcijaństwo, które jest główną religią panująca na naszym kontynencie. Z tego słynie Europa, a nie jedynie Unia Europejska.
My jako państwa starające się wejść do Unii Europejskiej nie powinniśmy pod presją innych krajów stracić swojej narodowej tożsamości. Sądzę, że bardzo ważną rzeczą jest zachowanie naszego hymnu, barwy narodowej oraz własnej świadomości narodowej. Nie pozwólmy na wprowadzenie znacznych zmian w nasze życie. Przecież każdy Europejczyk powinien być traktowany na równi, bez względu na jego przekonania oraz poglądy.

Uważam jednak, że mimo licznych reform, które weszły w życie Europa jest w większym stopniu wciąż Europa, a prawdziwy Europejczyk jest wciąż Europejczykiem. Starajmy się aby było tak dalej i nic się nie zmieniło.

Być Europejczykiem to:

- żyć zgodnie z duchem współczesności, tzn. być otwartym na najnowsze osiągnięcia nauki,
- być tolerancyjnym wobec innych wyznań, ale zachować własne przekonania religijne wyniesione z domu,
- nie uznawać koloru skóry za wyznacznik człowieczeństwa,
- uznawać osiągnięcia innych narodów,
- być dumnym z własnego pochodzenia i osiągnięć narodu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Co to znaczy być Europejczykiem?

Europejczyk- jak sama nazwa wskazuje- jest to mieszkaniec Europy- piątego co do wielkości kontynentu. Niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, płci i majątku każdy mieszkaniec Europy powinien się czuć Europejczykiem. Czy tak jest? Moim zd...

Wiedza o społeczeństwie

Co to znaczy być Polakiem?

Jak to jest być Polakiem? Ja osobiście jestem dumny z tego, że jestem nim. Szanuję moją historie, tradycje i kulturę. Utwierdzają mnie w tym wspomnienia, pamiątki, zdjęcia oraz dokumenty moich przodków, którzy oddali swoje życie, abyśmy...

Wiedza o społeczeństwie

Co to znaczy być Polakiem? Swoje przemyślenia na ten temat przedstaw w formie pisemnej wypowiedzi.

Jak być Polakiem? Ja osobiście tego nie odczuwam. Po za drobnymi szczegółami, mianowicie są to wspomnienia, pamiątki, zdjęcia oraz dokumenty moich przodków, którzy oddali swoje życie, abyśmy mieli swój język, tradycję i kraj. Mam tu na...

Język polski

Matura ustna - opracowane pytania z Oświecenia.

Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) - Oświecenie

OŚWIECENIE

Poprzednia epoka wywodziła swą nazwę od klejnotu, ich następcy wzięli nazwę od światła. I taka była filozofia nowej epoki: oświecenia...

Język polski

„ Jeżeli wybierasz się w podróż niech będzie to podróż długa. Abyś całą skórą zmierzył się ze światem ” – czyli podróżnicze poszukiwania Pana Cogito.

„ Panie
Dziękuję Ci że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny
A także za to że pozwoliłeś mi w niewyczerpanej dobroci Twojej być w miejscach które nie były miejscami mojej codziennej udręki ”

( „Modlitwa ...

Język polski

Bohater zadomowiony i bohater drogi - ESEJ

Bohater zadomowiony w przestrzeni i bohater drogi. Odwołując się do wybranych postaci literackich (i ewentualnie filmowych) odpowiedz, który z nich najbardziej odpowiada twoim oczekiwaniom czytelniczym.

„Pytanie to, w tytule postawion...