Średniowieczny uniwersalizm.

Średniowieczny uniwersalizm oparty był na dominacji religii chrześcijańskiej w całej niemal Europie. Ze względu na to, iż wszystko w życiu podporządkowane było religii, światopogląd chrześcijański rządził myśleniem, odczuciami, postępowaniem i twórczością wszystkich ludzi średniowiecza. Dlatego też wszystkie występujące znaki były czytelne dla każdego chrześcijanina. Prócz tego obowiązywały te same, narzucone przez religię, normy moralne i wzorce osobowe.

Ponadto wszystkie niemal państwa podporządkowane były jednemu władcy, przez co stanowiły niemalże monolit religijny.

W dużym skrócie uniwersalizm średniowiecza wyraża się przez

- podporządkowanie wszystkiego Bogu,

- jedność ideałów,

- identyczne pojmowanie świata.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Czym był średniowieczny uniwersalizm? Przedstaw jego charakterystyczne cechy. (Podaj tak z 5-6 cech) Potrzebuje na teraz!!!

Czym był średniowieczny uniwersalizm? Przedstaw jego charakterystyczne cechy. (Podaj tak z 5-6 cech) Potrzebuje na teraz!!!...

Język angielski

POMOCY! NA JUTRO!  Na czym polegał średniowieczny uniwersalizm.? 

POMOCY! NA JUTRO!  Na czym polegał średniowieczny uniwersalizm.? ...

Historia

W jaki sposób uniwersalizm polityczny znalazł odbicie w stosunkach cesarastwa z papiestwem?

W XV wieku we Włoszech pisarze i myśliciele zachwycali się światem starożytnej Hellady i Rzymu. Na nowo odkrywali wielkość kultury antycznej. Cały okres w dziejach, który nastąpił po upadku cesarstwa rzymskiego wydał im się pełen barba...

Historia

Uniwersalizm średniowiecznej Europy

Teza: „Średniowieczną Europę łączył uniwersalizm.”

Za średniowiecze w Europie uznaje się lata pomiędzy upadkiem cesarstwa zachodnio-rzymskiego (476 r. n.e.), a wydarzeniami historycznymi XV w. (1453 rok, tj. upadkiem ces...

Historia

Uniwersalizm kultury średniowiecza

PLAN

1. Wstęp
a) średniowiecze
b) uniwersalizm
c) kultura
2. Uniwersalizm kultury średniowiecza
a) rozwój chrześcijaństwa
- klasztory, zakony, mnisi
- święci, filozofowie
b) wzorce parenetyczne
c)...