Średniowieczny uniwersalizm.

Średniowieczny uniwersalizm oparty był na dominacji religii chrześcijańskiej w całej niemal Europie. Ze względu na to, iż wszystko w życiu podporządkowane było religii, światopogląd chrześcijański rządził myśleniem, odczuciami, postępowaniem i twórczością wszystkich ludzi średniowiecza. Dlatego też wszystkie występujące znaki były czytelne dla każdego chrześcijanina. Prócz tego obowiązywały te same, narzucone przez religię, normy moralne i wzorce osobowe.

Ponadto wszystkie niemal państwa podporządkowane były jednemu władcy, przez co stanowiły niemalże monolit religijny.

W dużym skrócie uniwersalizm średniowiecza wyraża się przez

- podporządkowanie wszystkiego Bogu,

- jedność ideałów,

- identyczne pojmowanie świata.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Czym był średniowieczny uniwersalizm? Przedstaw jego charakterystyczne cechy. (Podaj tak z 5-6 cech) Potrzebuje na teraz!!!

Czym był średniowieczny uniwersalizm? Przedstaw jego charakterystyczne cechy. (Podaj tak z 5-6 cech) Potrzebuje na teraz!!!...

Język angielski

PILNE !Wyjaśnie pojęcia : świecka inwestytura , symonia , celibat , średniowieczny uniwersalizm

PILNE !Wyjaśnie pojęcia : świecka inwestytura , symonia , celibat , średniowieczny uniwersalizm...

Język angielski

Czym był średniowieczny uniwersalizm? Przedstaw jego charakterystyczne cechy.

Czym był średniowieczny uniwersalizm? Przedstaw jego charakterystyczne cechy....

Język angielski

POMOCY! NA JUTRO!  Na czym polegał średniowieczny uniwersalizm.? 

POMOCY! NA JUTRO!  Na czym polegał średniowieczny uniwersalizm.? ...

Język angielski

Czym był średniowieczny uniwersalizm ? Prosze o szybką odpowiedź :)

Czym był średniowieczny uniwersalizm ? Prosze o szybką odpowiedź :)...