Kościół katolicki a Kościół prawosławny- poglądy wspólne i różnice

Kościół katolicki a Kościół prawosławny

Poglądy wspólne:
Biblia i Tradycja, za którą uznaje się orzeczenia pierwszych siedmiu soborów i pisma ojców Kościoła
uznawanie 7 sakramentów świętych
kult obrazów, relikwii świętych, Matki Boskiej

Różnice:
Kościół katolicki:
chrzest przez polanie głowy
komunia pod jedną postacią (chleba)
na czele Kościoła stoi papież sprawujący władzę nad wszystkimi wiernymi na świecie; jest także następcą Piotra
K.k uznaje, iż Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna

Kościół prawosławny
chrzest przez 3-krotne zanurzenie w wodzie
komunia pod 2 postaciami- chleba i wina
zakaz oddawania czci rzeźbom, udzielania odpustów
nie uznają czyśca, Niepokalanego Poczęcia i Wniebowstąpienia NMP, prymatu papieża, dogmatu jego nieomylności
religia ma w każdym kraju oddzielną władzę

Dodaj swoją odpowiedź
Socjologia

Przyczyny nietrwałości małżeństw

Rozdział I Małżeństwo.
Wstęp 4
1.1 Problematyka badawcza. 6
1.2 Metody i techniki badawcze. 7
1.3 Organizacja i przebieg badań. 9
1.4 Definicja małżeństwa.
Warunki poprawnego funkcjonowania małżeństwa. 10