Pieter Bruegel analiza i interpretacja dzieła Wieża Babel

Obraz przedstawia Wieże Babel, który namalował Pieter Bruegel w XVI w.

W centralnej części obrazu widać wieżę, której prawa część się rozpada. Jest to kara Boga, ponieważ uznał On tę wieżę na symbol ludzkiej pychy. Jahwe pomieszał też ludziom języki, aby jeden nie rozumiał drugiego. Z prawej strony widać morze oraz port, do którego przybywają statki wiozące surowce do budowy wieży. Z lewej strony widać dowódcę idącego obok robotników.

Wieża zbudowana jest z siedmiu pięter. Siódemka była symbolem kosmosu, boskości i doskonałości. Była również liczbą świętą, gdyż symbolizowała liczbę znanych w starożytności ruchomych ciał niebieskich. Zbudowano ją z siedmiu pięter, iż miała być symbolem ludzkiej potęgi.

Ludzie budujący tę wieżę wyglądają na zmęczonych. Zajmują się oni rozładunkiem surowców ze statku, obróbką kamieni do budowy, a także najważniejszą czynnością czyli budową wieży.
Budowniczy wznoszący tę wieżę mimo, że budowla się rozpada dalej to robią, ponieważ kieruje nimi zarozumiałość, pycha i na pewno ambicje. Budowniczy za wszelką cenę chcą udowodnić, że mimo przeciwnością losu potrafią dokończyć budowę.

Górne piętra wieży są nie ukończone, prawa strona się rozpada, a ósme piętro dopiero rozpoczęte. Dzieje się to tak dlatego, że Bóg pomieszał im już języki i ludzie nie umieją się ze sobą porozumieć. Jednak mają tak wielkie ambicje, że nie przestają budować.

W oddali znajduje się miasto. Gdy spojrzymy jeszcze dalej zauważymy bardzo ładny krajobraz pagórków i gór. Niebo jest koloru niebieskiego z lekkim zachmurzeniem, wieża sięga już prawie do chmur.
Ciepłe kolory przeważają w tej pracy. Głównym kolorem jest kolor żółty i zielony. W pracy pojawiły się również kolory niebieski, brązowy i biały.

Dodaj swoją odpowiedź