Wpływ klimatu na gospodarkę Polski - esej

Nie ulega wątpliwości, że klimat odgrywa bardzo dużą rolę, jeśli chodzi o współczesną gospodarkę Polski. Takie jej gałęzie jak: rolnictwo, przemysł, komunikacja i leśnictwo, są uzależnione od warunków klimatycznych. Nasz kraj znajduje się w strefie, gdzie panuje klimat umiarkowany o charakterze przejściowym pomiędzy klimatem morskim a lądowym.

Zróżnicowanie temperatury powietrza prowadzi do zróżnicowania długości trwania okresu wegetacyjnego. W Polsce trwa on przeciętnie ok. 200 dni, kiedy to dobowe temperatury wynoszą powyżej 5 stopni C. Najkrótszy jest on na Pojezierzu Suwalskim (180 dni), a najdłuższy na Nizinie Śląskiej (220 dni). Krótszy okres w północno-wschodniej Polsce i na terenach górskich niekorzystnie wpływa na produkcję rolną, szczególnie na uprawę pszenicy.

Opady atmosferyczne wywierają dominujący wpływ na szatę roślinną, świat zwierzęcy oraz na życie i pracę ludności. Duże różnice w wielkości opadów rocznych i miesięcznych w poszczególnych latach stwarzają znaczne utrudnienia, szczególnie w rolnictwie. Najwięcej opadów przepada na okres od maja do sierpnia, czyli na czas prac żniwnych. Mają one niekiedy charakter długotrwałych, ulewnych deszczy powodujących powodzie "zamrażające" komunikację, przemysł i inne gałęzie gospodarki.

W Polsce przeważają wiatry zachodnie, północno- i południowo-zachodnie. Dokuczliwe wiatry silne i bardzo silne najczęściej występują w górach (wiatr halny) i nad morzem (sztormy). Przez terytorium naszego kraju przechodzą sporadycznie huragany, które powodują ogromne szkody materialne, niszczą uprawy, budynki, lasy itd. Wiatr halny powodujący podwyższenie temperatury i spadek wilgotności powietrza jest zagrożeniem dla ludzi. Ma dużą siłę, niszczy czasami całe połacie lasów. W zimie powoduje gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej, czego następstwem jest gwałtowne wezbranie rzek, a wraz z nimi ryzyko wystąpienia powodzi. Sztormy zaś "zamrażają" działalność portów.

Powyższe argumenty wskazują na wyraźny wpływ klimatu na gospodarkę Polski. Dodatkowo zmienność pogody utrudnia meteorologom przekazanie nam jej faktycznego lub przyszłego stanu. Dlatego też ludność mieszkająca w Polsce cieszy się z każdego dnia, słonecznego i ciepłego, kiedy to nie musi martwic si.ę o swoją przyszłość.

Dodaj swoją odpowiedź