Kwas siarkowy (VI)

Kwas siarkowy (VI) jest bezbarwną, oleistą cieczą, silnie żrącą. Kwas siarkowy ma właściwości higroskopijne (tzn. pochłania wilgoć z otoczenia). Łatwo reaguje z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami. Dzięki wyżej wymienionym cechom kwas siarkowy jest szeroko stosoway w produkcji :

- akumulatorów,
- barwników,
- baterii,
- włókien sztucznych,
- kosmetyków

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy VI (H2SO4) - kwas siarkowy, witriol. Bezbarwna, gęsta, oleista, bezwonna ciecz. Miesza się z wodą w każdym stosunku, wydzielając przy tym duże ilości ciepła (dla tego właśnie, że kwas siarkowy jest gęs...

Chemia

kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas węglowy, kwas azotowy (V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy (V), kwas solny (chlorowodorowy), kwas siarkowodorowy, kwas mrówkowy(metanowy), kwas octowy (etanowy), kwas propionowy (propanowy) , kwas masłowy (bu

kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas węglowy, kwas azotowy (V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy (V), kwas solny (chlorowodorowy), kwas siarkowodorowy, kwas mrówkowy(metanowy), kwas octowy (etanowy), kwas propionowy (propanowy) , kwas mas...

Chemia

kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas węglowy, kwas azotowy (V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy (V), kwas solny (chlorowodorowy), potrzebuje ich wzory

kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas węglowy, kwas azotowy (V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy (V), kwas solny (chlorowodorowy), potrzebuje ich wzory...

Chemia

PODAJCIE WZORY DO: KWAS SIARKOWY (6) KWAS SIARKOWY (4) KWAS FOSFOROWY KWAS WĘGLOWY KWAS AZOTOWY (5) KWAS AZOTOWY (3) DAJE NAJ !

PODAJCIE WZORY DO: KWAS SIARKOWY (6) KWAS SIARKOWY (4) KWAS FOSFOROWY KWAS WĘGLOWY KWAS AZOTOWY (5) KWAS AZOTOWY (3) DAJE NAJ !...

Chemia

Reakcje soli: magnez plus kwas siarkowy (VI) tlenek magnezu plus kwas siarkowy (VI) Reakcja zobojętnienia wapń plus kwas węglowy tlenek wapnia plus kwas węglowy wodorotlenek plus kwas

Reakcje soli: magnez plus kwas siarkowy (VI) tlenek magnezu plus kwas siarkowy (VI) Reakcja zobojętnienia wapń plus kwas węglowy tlenek wapnia plus kwas węglowy wodorotlenek plus kwas...

Chemia

Zapiusz riwnania reakcji chemiczbych 1. Kwas siarkowy 6plus wodorotlebek sodo 2.weglan sodu plus kwas solny 3.wodoroweglan sodu plus kwas solny 4. Kwas siarkowy 6 plus wodortlenek potasu

Zapiusz riwnania reakcji chemiczbych 1. Kwas siarkowy 6plus wodorotlebek sodo 2.weglan sodu plus kwas solny 3.wodoroweglan sodu plus kwas solny 4. Kwas siarkowy 6 plus wodortlenek potasu...