Kwas siarkowy (VI)

Kwas siarkowy (VI) jest bezbarwną, oleistą cieczą, silnie żrącą. Kwas siarkowy ma właściwości higroskopijne (tzn. pochłania wilgoć z otoczenia). Łatwo reaguje z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami. Dzięki wyżej wymienionym cechom kwas siarkowy jest szeroko stosoway w produkcji :

- akumulatorów,
- barwników,
- baterii,
- włókien sztucznych,
- kosmetyków

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Kwas siarkowy

Kwas siarkowy VI (H2SO4) - kwas siarkowy, witriol. Bezbarwna, gęsta, oleista, bezwonna ciecz. Miesza się z wodą w każdym stosunku, wydzielając przy tym duże ilości ciepła (dla tego właśnie, że kwas siarkowy jest gęs...

Chemia

Al S - K CL- KSO4- KS- LiPO4 - Oraz Sod + Kwas Siarkowy (IV) Tlenek Sodu +Kwas Siarkowy (IV) Wodorotleneksodu + kwas siarkowy (IV) Tlenek Potasu + kwas Siarkowy (IV) Wodorotlenek Potasu + Kwas Siarkowy (IV)

Al S - K CL- KSO4- KS- LiPO4 - Oraz Sod + Kwas Siarkowy (IV) Tlenek Sodu +Kwas Siarkowy (IV) Wodorotleneksodu + kwas siarkowy (IV) Tlenek Potasu + kwas Siarkowy (IV) Wodorotlenek Potasu + Kwas Siarkowy (IV)...

Chemia

Wszystkie wzory kwasów  potrzebuje tych :  KWAS CHLOROWODOROWY KWAS SIARKOWY KWAS SIARKOWY (VI) KWAS SIARKOWY (IV) KWAS AZOTOWY (V) KWAS WĘGLOWY (IV) KWAS FOSFOROWY (V)

Wszystkie wzory kwasów  potrzebuje tych :  KWAS CHLOROWODOROWY KWAS SIARKOWY KWAS SIARKOWY (VI) KWAS SIARKOWY (IV) KWAS AZOTOWY (V) KWAS WĘGLOWY (IV) KWAS FOSFOROWY (V)...

Chemia

kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas węglowy, kwas azotowy (V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy (V), kwas solny (chlorowodorowy), kwas siarkowodorowy, kwas mrówkowy(metanowy), kwas octowy (etanowy), kwas propionowy (propanowy) , kwas masłowy (bu

kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas węglowy, kwas azotowy (V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy (V), kwas solny (chlorowodorowy), kwas siarkowodorowy, kwas mrówkowy(metanowy), kwas octowy (etanowy), kwas propionowy (propanowy) , kwas mas...

Chemia

właściwości różniące (charakterystyczne dla dla danego kwasu) kwas chlorowodorowy kwas siarkowy kwas siarkowy VI kwas azotowy V kwas węglowy kwas siarkowy IV kwas fosforowy V

właściwości różniące (charakterystyczne dla dla danego kwasu) kwas chlorowodorowy kwas siarkowy kwas siarkowy VI kwas azotowy V kwas węglowy kwas siarkowy IV kwas fosforowy V...

Chemia

kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas węglowy, kwas azotowy (V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy (V), kwas solny (chlorowodorowy), potrzebuje ich wzory

kwas siarkowy (VI), kwas siarkowy (IV), kwas węglowy, kwas azotowy (V), kwas azotowy(III), kwas fosforowy (V), kwas solny (chlorowodorowy), potrzebuje ich wzory...