Czasownik i rzeczownik

Czasownik - odmianę czasownika nazywamy koniugacją.

Czasownik odmienia się przez:
1. Liczby
2. Osoby
3. Czasy
4. Rodzaje
5. Tryby:
- orzekający (piszę, łapię)
- przypuszczający (pisałbym, łapałbym)
- rozkazujący (pisz!, łap!)
6. Strony:
- czynna - ja myję samochód
- bierna – samochód jest myty przeze mnie
- zwrotna – czeszę się

Czasowniki są dokonane lub niedokonane

Nieosobowe formy czasownika:
- zakończenia na – to, -no
- bezokolicznik
- imiesłowy - przymiotnikowy i przysłówkowy
- czasowniki nieosobowe niemające formy bezokolicznika, np. trzeba, można, należy.

Rzeczownik - podlega deklinacji, czyli odmianie przez przypadki i liczby.
1. Mianownik (kto?, co?)
2. Dopełniacz, (kogo?, czego?)
3. Celownik, (komu?, czemu?)
4. Biernik, (kogo?, co?)
5. Narzędnik, (z kim?, z czym?)
6. Miejscownik, (o kim?, o czym?)
7. Wołacz, (o!)

Rzeczowniki występują w rodzaju męskim, żeńskim lub nijakim w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej występują w formie męskoosobowej lub niemęskoosobowej.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Określ formy odmiennych części mowy lubi-czasownik pojedzie-czasownik klasa -rzeczownik piąta-liczebnik przyrodę -rzeczownik trochę już rozwiązałam pls pomocy

Określ formy odmiennych części mowy lubi-czasownik pojedzie-czasownik klasa -rzeczownik piąta-liczebnik przyrodę -rzeczownik trochę już rozwiązałam pls pomocy...

Język polski

utwórz od czasownika ,,CZYTAĆ' wyrazy pokrewne  a) czasownik  b) rzeczownik                                          SKAKAĆ  a) czasownik b)rzeczownik

utwórz od czasownika ,,CZYTAĆ' wyrazy pokrewne  a) czasownik  b) rzeczownik                                          SKAKAĆ  a) czasownik b)rzeczownik...

Język polski

Ułóż zdanie na temat sportu według wzoru przymiotnik rzeczownik czasownik przysłówek rzeczownik

Ułóż zdanie na temat sportu według wzoru przymiotnik rzeczownik czasownik przysłówek rzeczownik...

Język polski

Co to są wyrazy naturalne Czasownik przysłówek rzeczownik Czasownik daje naj

Co to są wyrazy naturalne Czasownik przysłówek rzeczownik Czasownik daje naj...

Język polski

czy to czasownik czy rzeczownik 1 biblioteka 2 jest 3 miejscem 4 w 5 którym 6 są 7 zgromadzone 8 książki 9 czasopisma 10 następnie 11 zbiory 12 te 13 bibliotekarze 14 udostępniają 15 czytelnikom 16 biblioteki 17 wypożyczają 18 ludziom 19 książki 20 do 21

czy to czasownik czy rzeczownik 1 biblioteka 2 jest 3 miejscem 4 w 5 którym 6 są 7 zgromadzone 8 książki 9 czasopisma 10 następnie 11 zbiory 12 te 13 bibliotekarze 14 udostępniają 15 czytelnikom 16 biblioteki 17 wypożyczają 18 ludziom 19 k...

Język polski

Do jakiej części mowy należy spacer czasownik przymiotnik rzeczownik przysłów liczebnik

Do jakiej części mowy należy spacer czasownik przymiotnik rzeczownik przysłów liczebnik...