Czasownik i rzeczownik

Czasownik - odmianę czasownika nazywamy koniugacją.

Czasownik odmienia się przez:
1. Liczby
2. Osoby
3. Czasy
4. Rodzaje
5. Tryby:
- orzekający (piszę, łapię)
- przypuszczający (pisałbym, łapałbym)
- rozkazujący (pisz!, łap!)
6. Strony:
- czynna - ja myję samochód
- bierna – samochód jest myty przeze mnie
- zwrotna – czeszę się

Czasowniki są dokonane lub niedokonane

Nieosobowe formy czasownika:
- zakończenia na – to, -no
- bezokolicznik
- imiesłowy - przymiotnikowy i przysłówkowy
- czasowniki nieosobowe niemające formy bezokolicznika, np. trzeba, można, należy.

Rzeczownik - podlega deklinacji, czyli odmianie przez przypadki i liczby.
1. Mianownik (kto?, co?)
2. Dopełniacz, (kogo?, czego?)
3. Celownik, (komu?, czemu?)
4. Biernik, (kogo?, co?)
5. Narzędnik, (z kim?, z czym?)
6. Miejscownik, (o kim?, o czym?)
7. Wołacz, (o!)

Rzeczowniki występują w rodzaju męskim, żeńskim lub nijakim w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej występują w formie męskoosobowej lub niemęskoosobowej.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Do jakiej części mowy należy spacer czasownik przymiotnik rzeczownik przysłów liczebnik

Do jakiej części mowy należy spacer czasownik przymiotnik rzeczownik przysłów liczebnik...

Język polski

zmień czasownik na rzeczownik kupić , będzie przyjmuje rozpocznie się odbędzie się dam naj

zmień czasownik na rzeczownik kupić , będzie przyjmuje rozpocznie się odbędzie się dam naj...

Język polski

Przekształć w zeszycie podane zdania tak, aby zamienić czasownik na rzeczownik o tym samym znaczeniu. 1. Został ukarany, gdyż oszukiwał. Został ukarany ............. 2.Uczeń przygotowywał się, aby przeczytać opowiadanie na głos. Uczeń przygotowywał

Przekształć w zeszycie podane zdania tak, aby zamienić czasownik na rzeczownik o tym samym znaczeniu. 1. Został ukarany, gdyż oszukiwał. Został ukarany ............. 2.Uczeń przygotowywał się, aby przeczytać opowiadanie na głos. U...

Język polski

Z podanych wyrazów napisz czy jest to czasownik, przymiotnik , rzeczownik czy przysłówek. Oto przykłady: oddycha ,chłodno, wybuchła, rozczochrany, zachorował, zuch, sucho, cecha, leniuch, suchy, chory, pochmurnie. Pilne......!!!!

Z podanych wyrazów napisz czy jest to czasownik, przymiotnik , rzeczownik czy przysłówek. Oto przykłady: oddycha ,chłodno, wybuchła, rozczochrany, zachorował, zuch, sucho, cecha, leniuch, suchy, chory, pochmurnie. Pilne......!!!!...

Język polski

co to jest czasownik przymiotnik rzeczownik i pszysłuwki

co to jest czasownik przymiotnik rzeczownik i pszysłuwki...

Język polski

słowo cecha czy to czasownik przymiotnik rzeczownik .przysłówek

słowo cecha czy to czasownik przymiotnik rzeczownik .przysłówek...