Jan Kochanowski - notatka biograficzna

W 1530 roku w Sycynie urodził się, a w 1584 zmarł Jan Kochanowski. Miał on sześciu braci i pięć sióstr. W wieku czternastu lat zapisał się na wydział sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej, później wyjechał, jak wielu Polaków, do Włoch na uniwersytet w Padwie. Przebywał tam z przerwami ponad cztery lata, zyskując sławę wybitnego poety łacińskiego. Zwiedził cała Italię, statkiem udał się do Marsylii, przemierzył konno Francję i Niemcy.

Po powrocie do kraju, w wieku około trzydziestu lat, Kochanowski rozpoczął karierę na dworach. Dwór Zygmunta Augusta skupiał wówczas najwybitniejszych renesansowych artystów i myślicieli. Kochanowski nawiązał z nimi żywe przyjaźnie, co znalazło odbicie we Fraszkach- krótkich, często żartobliwych wierszach, wzorowanych na starożytnych epigramatach.

Poetycki talent Kochanowskiego w pełni objawił się w Pieśniach, uważanych za początek liryki polskiej. Głosił w nich horacjańską zasadę carpe diem- chwytaj dzień, czyli ciesz się każdą mijającą chwilą i pogodnie stawiaj czoła przeciwnością losu. W czasie pobytu na dworze królewskim napisał także „Odprawę posłów greckich”- dramat wzorowany na starożytnej greckiej tragedii. Kiedy zmarła jego córka Urszula, Jan Kochanowski z ogromnego bólu napisał liczne Treny. 22 sierpnia 1584 roku najwybitniejszy polki poeta do czasów Mickiewicza zmarł na atak serca w wieku zaledwie pięćdziesięciu czterech lat. W uroczystości pogrzebowej wziął udział król Stefan Batory.

Stworzył polską poezję, wyzwalając ją z naśladownictwa łacińskich wzorów. Sławę zyskał już za życia i nie utracił jej do dzisiaj. Po czterystu latach od napisania jego „Treny”, poświęconej zmarłej córce Urszuli, należą do najlepiej sprzedających się tomików poezji w Stanach Zjednoczonych.
Utwory: „O śmierci Jana Tarnowskiego”, „Zuzanna”, „Czego chcesz od nas, Panie”, „Zgoda”, „Satyr, albo Dziki Mąż”, „Muza”, „Odprawy posłów greckich”, Treny. (przekłady Psalmów)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Jan Kochanowski notatka biograficzna

Jan Kochanowski notatka biograficzna...

Język polski

Krótka notatka biograficzna o Janie Kochanowskim.

Jan Kochanowski (1530 - !584) – Największy polski poeta przed Mickiewiczem, tworzył w epoce renesansu (odrodzenia). Pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej; miał 6 braci i 5 sióstr. Dzięki opiece mecenasów po 3 latach nauki w A...