Czy akcja pod Arsenałem zwycięstwo, czy porażką Buków? - rozprawka

Czy akcja pod Arsenałem jest zwycięstwem, czy porażka Buków?, Pytanie to jest jednym z głównych pytań dręczących mnie po przeczytaniu książki. Trudno jest mi jednoznacznie określić czy akcja ta należy do porażek, czy zwycięstw bohaterów. Postaram się uzasadnić moją niejednoznaczną odpowiedź na powyższe pytanie podając konkretne argumenty. Akcja pod arsenałem była jedną z bardzo ważnych akcji szczególnie dla zespołu Buków, gdyż w tej akcji mieli za zadanie odbić i uratować Rudego ich przyjaciela.

Pierwszym argumentem wskazującym na to, że była to akcja zwycięska jest to, że udało im się uwolnić Rudego i innych więźniów przewożonych w więźniarce. To wydarzenie pokazało innym polakom, którzy stracili nadzieję na lepszą przyszłość, że nadal jest jakaś nadzieja, że nadal są ludzie, którzy są gotowi walczyć za ojczyznę i za obywateli. Krótko mówiąc akcja ta dodała im wiary. Największe wrażenie zrobili oni na ludziach dorosłych, którzy nie podejmowali dotąd żadnych działań. Chłopcy byli gotowi na wszystko tak naprawdę ryzykowali swoje życie, gdyż gdyby coś się nie udało to oni mogli wpaść w ręce wroga i wtedy z pewnością byliby traktowani tak jak Rudy, a może nawet jeszcze gorzej. Wykazali oni ogromną odwagę, a także przywiązanie i lojalność wobec kolegi.

Muszę również rozważyć racje przeciwną, czyli wskazującą na to, że akcja pod Arsenałem, była porażką Buków. Mimo, że przebieg akcji był udany to jednak nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. Ciężko ranny był Alek, został postrzelony przez jednego z gestapowców w brzuch. Rudego natomiast uwolniono w bardzo ciężkim stanie. Zmarli niedługo później, oboje tego samego dnia. Te kilka dni przed śmiercią obaj chłopcy przeżyli w bardzo dobrym nastroju, czyli duchowo byli bardzo dobrze nastawieni, jednak fizycznie było okropnie. Alek gorączkował, a Rudy ledwo, co wytrzymywał z bólu, ale wracając.
Bohaterowie nauczyli się dzięki tej akcji i nie tylko, rozwagi, panowania nad sobą i wielu innych bardzo cennych jak dla młodych ludzi cech. Nauczyli się żyć ze strachem, tzn. jeszcze uważniej przygotowywać kolejne akcje, aby nie musieli na nowo przeżywać tego, co przeżyli w akcji pod Arsenałem, byli bardziej rozważni, nie prowokowali gestapowców.

Podsumowując, uważam, że akcja pod Arsenałem była akcją ryzykowną. Była dowodem wielkiej przyjaźni pomiędzy chłopcami. Bohaterowie w tej akcji połączyli dwie bardzo cenne cechy, a mianowicie patriotyzm i przyjaźń. Myślę, że w obecnych czasach wiele osób nie odważyłoby się tak zaparcie jak Rudy bronić tajemnic zespołu. Prawdopodobnie, gdy usłyszeliby o torturach, jakie na nich czekają z pewnością od razu wyjawiliby wszystko, co wiedzą. Podziwiam tych młodych ludzi, bohaterów akcji pod Arsenałem, szczególnie za odwagę, za ich zaparcie i ciężką nieustanną pracę na rzecz narodu i swoich kolegów.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Akcja pod Arsenałem – zwycięstwo czy porażka Buków?

Akcja pod Arsenałem była jedną z najważniejszych akcji zbrojnych Grup Szturmowych Szarych Szeregów, której celem było odbicie Jana Bytnara z rąk gestapowców. Jednym z głównych problemów powieści Aleksandra Kamińskiego pt. " Kamienie na...