Napisz cechy państwa totalitarnego i ustrój totalitarny.

Napisz cechy państwa totalitarnego i ustrój totalitarny.
Odpowiedź

Państwo totalitarne wg. PEP to system władzy, w którym państwo całkowicie kontroluje wszelkie sfery życia obywateli w celu całkowitego podporządkowania sobie jednostki, kontroli nad nią, zaś totalitaryzm to system rządów dyktatorskich, charakterystyczny dla XX w. Polega na dążeniu do podporządkowania społeczeństwa państwu za pomocą monopolu informacji i propagandy, terroru tajnych służb i rządów jednej, masowej partii. Potocznie totalitaryzm rozumiany jest jako przeciwieństwo demokracji i pluralizmu w polityce, życiu społecznym, sposobie myślenia. Jest to więc system rządów politycznych, w którym wszystkie gałęzie życia i zachowania społeczne kontroluje centralna władza Cechy państwa totalitarnego: 1. Dyktatura; 2. Zmuszanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu politycznym państwa; 3. Stosowanie terroru; 4. Kult wodza; 5. Kontrola władzy nad obywatelami; 6. Działalność tylko partii rządzącej; 7. Brak prywatności; 8. Łamane prawa człowieka; 9. Ekspansywność; 10.Szukanie wroga publicznego; 11.Rozbudowana policja polityczna 12.Rozbudowany system donosicielstwa; 13.Rozbudowana propaganda; 14.Podporządkowanie środków masowego przekazu

Dodaj swoją odpowiedź