"Kamienie na Szaniec" - jakie cechy bohaterów budzą twój podziw i uznanie.

Głównymi bohaterami powiesci ,,Kamienie na Szaniec'są trzej młodzi chłopcy: Rudy-Jan Bytnar , Zoska- Tadeusz Zawadzki i Alek- Aleksy Dawidowski, którzy walcząc o ojczyznę tracą dla niej życie.

Rudy, Alek, Zoska byli w momencie wybuchu wojny absolwentami warszawskiego gimnazjum. Jeszcze podczas nauki w szkole sredniej należeli do harcerstwa.
Starali się realizować zasady, którymi wierna jest ta organizacja, a więc praca nad sobą, walka ze swoimi słabosciami, unikanie nałogów, wiernosć idei braterstwa, sprawiedliwosć i wolnosć.
Kiedy hitlerowcy napadli na Polskę, harcerze pomagali w ratowaniu ludnosci, którą stała się ofiarą najeźdźcy. Okres próby przeszedł wtedy kiedy pod groźbą utraty życia młodzi ludzie działali w organizacjach dywersyjnych, później w polskim podziemi.
Na co dzień spotykali się ze smiercią, nauczyli się odpowiedzialnosci nie tylko za siebie, umieli żyć ze strachem.Byli bardzo odważni, musieli nauczyć się żelaznej dyscypliny, zdawali sobie sprawę, że najmniejszy błąd popełniony w którejs akcji jest jednoznaczny często ze smiercią wielu ludzi.

Chłopcy posiadali wiele pozytywnych i budzących podziw cech.
Dla mnie największy podziw i uznanie budzą w nich odwaga,wiernosć i nadzieja.
Chłopcy musieli być bardzo odważni, aby przeprowadzać kolejne akcje uwolnienia Polski z rąk najeźdźcy. Niekiedy za wiernosć do kraju tracili najbliższych oraz własnie życie.
Rudy podczas męczących przesłuchań nie zdradził kolegów, którzy planowali odbicie narodu z rąk najeźdźcy, pomagali ludziom, podtrzymywali polską kulturę i działali przeciwko Niemcom. W ten sposób Jan Bytanar(ps.Rudy) nie ,,wydał' przyjaciół, lecz na skutek ciężkich obrażeń poniesionych podczas przesłuchań, zmarł.
Chłopcy pomimo chwilowych niepowodzeń nie tracili nadziei na lepsze życie.
Szkoda że dzisiaj coraz mniej jest takich bohaterskich, młodych ludzi.

Dodaj swoją odpowiedź