Części mowy, części zdania

Wszystkie wyrazy, ze względu na ich cechy gramatyczne i znaczeniowe można pogrupować następująco:

CZĘŚCI MOWY


Odmienne
- czasownik
- rzeczownik
- przymiotnik
- liczebnik
- zaimek

Nieodmienne
- przysłówek
- przyimek
- partykuła
- spójnik
- wykrzyknik

Zdania są zbudowane z niżej wymienionych elementów:

CZĘŚCI ZDANIA


1) Orzeczenie - nazywa czynności wykonywane przez podmiot, cechy podmiotu lub stany, którym podmiot podlega. Odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie? jakie ma cechy?

2) Podmiot - nazywa wykonawcę czynności lub nosiciela stanu czy cechy. Odpowiada na pytania: kto? co?

3) Przydawka - jest określeniem rzeczownika. Odpowiada na pytania: jaki? który? Czyj? Ile? Czego? z czego?

4) Dopełnienie - jest określeniem czasownika (niekiedy przymiotnika, przysłówka lub liczebnika). Odpowiada na pytania przypadków zależnych (wszystkich z wyjątkiem mianownika): kogo? co? czego? komu? czemu? o kim? o czym? z kim? z czym?

5) Okolicznik - jest określeniem czasownika (rzadziej przymiotnika i przysłówka).

Wyróżniamy m.in. okoliczniki:
- Czasu kiedy? od kiedy? jak długo?
- Miejsca gdzie? skąd? dokąd? którędy?
- Sposobu jak? w jaki sposób?
- Celu po co? w jakim celu?
- Przyczyny dlaczego? z jakiej przyczyny?
- Przyzwolenia pomimo czego? pomimo co?

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

części mowy, części zdania, zdania pojedynczego, zdania złożonego, pliss dajcie tego definicje DAJE NAJJJ

części mowy, części zdania, zdania pojedynczego, zdania złożonego, pliss dajcie tego definicje DAJE NAJJJ...

Język polski

Określ części mowy ,części zdania oraz wykona wykres zdania pojedynczego . Wczoraj na małej grządce wyrosły pierwsze bladozielone kwiatki . Z góry dziękuje . To zad na jutro dam naj

Określ części mowy ,części zdania oraz wykona wykres zdania pojedynczego . Wczoraj na małej grządce wyrosły pierwsze bladozielone kwiatki . Z góry dziękuje . To zad na jutro dam naj...

Język polski

Wypisz ze zdania i nazwij: części mowy, części zdania. "Człowiek jest litością i strachem, niczym innym."

Wypisz ze zdania i nazwij: części mowy, części zdania. "Człowiek jest litością i strachem, niczym innym."...

Język polski

Części mowy, części zdania następującego zdania : Wyruszył z groszowym funduszem na bardzo niebezpieczną wyprawę dookoła świata.

Części mowy, części zdania następującego zdania : Wyruszył z groszowym funduszem na bardzo niebezpieczną wyprawę dookoła świata....

Język polski

Dokonaj rozbioru zdania określając części mowy, części zdania, wykres i związki wyrazowe : Dzisiaj czytanie stało się naszym podstawowym obowiązkiem.

Dokonaj rozbioru zdania określając części mowy, części zdania, wykres i związki wyrazowe : Dzisiaj czytanie stało się naszym podstawowym obowiązkiem....

Język polski

wyjaśnij pojęcia: - części mowy - części zdania - równoważnik zdania

wyjaśnij pojęcia: - części mowy - części zdania - równoważnik zdania...