Części mowy, części zdania

Wszystkie wyrazy, ze względu na ich cechy gramatyczne i znaczeniowe można pogrupować następująco:

CZĘŚCI MOWY


Odmienne
- czasownik
- rzeczownik
- przymiotnik
- liczebnik
- zaimek

Nieodmienne
- przysłówek
- przyimek
- partykuła
- spójnik
- wykrzyknik

Zdania są zbudowane z niżej wymienionych elementów:

CZĘŚCI ZDANIA


1) Orzeczenie - nazywa czynności wykonywane przez podmiot, cechy podmiotu lub stany, którym podmiot podlega. Odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie? jakie ma cechy?

2) Podmiot - nazywa wykonawcę czynności lub nosiciela stanu czy cechy. Odpowiada na pytania: kto? co?

3) Przydawka - jest określeniem rzeczownika. Odpowiada na pytania: jaki? który? Czyj? Ile? Czego? z czego?

4) Dopełnienie - jest określeniem czasownika (niekiedy przymiotnika, przysłówka lub liczebnika). Odpowiada na pytania przypadków zależnych (wszystkich z wyjątkiem mianownika): kogo? co? czego? komu? czemu? o kim? o czym? z kim? z czym?

5) Okolicznik - jest określeniem czasownika (rzadziej przymiotnika i przysłówka).

Wyróżniamy m.in. okoliczniki:
- Czasu kiedy? od kiedy? jak długo?
- Miejsca gdzie? skąd? dokąd? którędy?
- Sposobu jak? w jaki sposób?
- Celu po co? w jakim celu?
- Przyczyny dlaczego? z jakiej przyczyny?
- Przyzwolenia pomimo czego? pomimo co?

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Nazwij części mowy ,części zdania: Ptasi śpiew rozległ się w świerkowym lesie. Plis potrzebne mi na jutro a mam dużo nauki :(

Nazwij części mowy ,części zdania: Ptasi śpiew rozległ się w świerkowym lesie. Plis potrzebne mi na jutro a mam dużo nauki :(...

Język polski

Określ części mowy, części zdania, wypisz związki wyrazowe i zrób wykres: Mały chłopczyk kupił kolorową książkę z obrazkami.

Określ części mowy, części zdania, wypisz związki wyrazowe i zrób wykres: Mały chłopczyk kupił kolorową książkę z obrazkami....

Język polski

proszę o części mowy do zdania "Gorące słońce od rana nagrzewa ziemię"

proszę o części mowy do zdania "Gorące słońce od rana nagrzewa ziemię"...

Język polski

Nazwij części mowy do zdania: Hola,te kilkanaście braków z biologii musisz natychmiast uzupełnić chcąc dostać piątkę lub szóstkę.Błagam potrzebuję tego na jutro a mój mózg odmówił posłuszeństwa XD

Nazwij części mowy do zdania: Hola,te kilkanaście braków z biologii musisz natychmiast uzupełnić chcąc dostać piątkę lub szóstkę.Błagam potrzebuję tego na jutro a mój mózg odmówił posłuszeństwa XD...

Język polski

Napisz jakie to części mowy do zdania : Wuj Staszka przyjechał do niego z wizytą na rowerze.. .

Napisz jakie to części mowy do zdania : Wuj Staszka przyjechał do niego z wizytą na rowerze.. ....