Hierarchia w Starożytnym Egipcie.

1. Faraon- miał władzę absolutną stał ponad prawem, które sam stanowił był tylko jeden faraon na całe państwo.
2. Urzędnicy i oficerowie- dostawali polecenia od Faraona i przekazywali polecenia chłopom i rzemieślnikom gdzie i kiedy np. kopać rowy, budować świątynie i pałace
3. Kapłani- budowali świątynie oraz urządzali pogrzeby w piramidach
4. Kupcy i rzemieślnicy- robili broń dla wojska i sprzedawali je na targach
5. Żołnierze- bronili i pilnowali porządku w kraju
6. Chłopi- pracowali na roli. Częścią plonów płacili podatki.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Etologia - wykłady

Etologia – nauka o zachowaniu się organizmów żywych.
Pierwotnie etologia [opisowa] tylko opisywała obyczaje badanych zwierząt; obecnie etologia [eksperymentalna] stanowi do pewnego stopnia kontynuacje psychologii zwierząt, jednak - prze...

Biologia

Gatunki społeczne

Struktura socjalna są to związki socjalne, które tworzą gatunki jednej populacji. Chodzi w nich oto, że te same zwierzęta jednego gatunku, mogą pełnić różne funkcje w stadzie. Organizacja socjalna u kręgowców polega na trzech zasadach: ...

Historia

Spuścizna starożytności

Starożytność ? okres historyczny stosowany przeważnie dla historii Europy i Bliskiego Wschodu. Obejmuje czasy od około 5000 lat p.n.e. ? 4000 lat p.n.e., aż do pierwszych wieków naszej ery. Najczęściej spotykaną datą końca starożytnośc...