Krótkie formy wypowiedzi

1. Byłeś uczestnikiem Forum Edukacyjnego. Zredaguj INFORMACJĘ do kroniki szkolnej o tym wydarzeniu i podziękuj organizatorom.

Zgodnie z tradycją, 30 marca 2004 roku o godzinie 11.00 odbyło się w Zespole Szkół nr 4 Powiatowe Forum Edukacyjne, w którym wzięli udział uczniowie klas III.
Szkoły średnie powiatu pułtuskiego prezentowały przygotowane przez siebie programy artystyczne, związane tematycznie ze specyfiką szkół.
Po występach każdy gimnazjalista miał możliwość zapoznania się z regulaminem rekrutacji do wybranej szkoły, na specjalnie przygotowanych stoiskach. Dodatkową atrakcją były biuletyny informacyjne.
Niektóre szkoły zaprezentowały również swój dorobek kulinarny, dzięki czemu można było skosztować wielu smakołyków.
Forum cieszyło się zadowoleniem wszystkich uczestników, dlatego należą się ogromne podziękowania opiekunowi imprezy – panu Wojciechowi Gregorczykowi oraz pozostałym organizatorom.

2. Wyobraź sobie, że twoja firma produkuje pastylki na dobre samopoczucie. Napisz tekst reklamujący ten produkt (5 zdań).

Masz chandrę?! Nie masz na nic ochoty?! Dość z tym! Spróbuj niesamowitych pastylek na dobre samopoczucie – firmy znanej na całym świecie. Cena tego znakomitego produktu wynosi jedyne 99,99 zł. Jeżeli nie będziesz zadowolony z naszych kapsułek, gwarantujemy zwrot pieniędzy.

3. Zgubiłeś świadectwo ukończenia gimnazjum. Zredaguj podanie o wydanie duplikatu.

Imię i nazwisko Pułtusk, 10 V 2004r.
Adres

Dyrekcja
Publicznego Gimnazjum nr 1
w ......

PODANIE
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia gimnazjum, które prawdopodobnie zgubiłam.
Swoją prośbę uzasadniam tym, iż jest ono niezbędnym załącznikiem do kontynuowania nauki w szkole średniej.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.
Z wyrazami szacunku
x.y.z.

4. W prezencie imieninowym kupiłeś koledze ksiażkę, której on od dawna poszukiwał. Wpisz do niej dedykację, postaraj się, aby była oryginalna.

Przewodnik turystyczny – Polskie Tatry.
„Wyruszam w góry, aby cieszyć się życiem...”
Chciałabym, abyśmy mogły razem korzystać ze wskazówek zawartych w tym przewodniku podczas wakacyjnych wędrówek.
Twoja oddana przyjaciółka – .........

5. W imieniu uczniów klas III Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusku zredaguj ZAPROSZENIE na uroczystość ukończenia szkoły.


ZAPROSZENIE
W imieniu uczniów klas III Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusku mam zaszczyt zaprosić burmistrza miasta – Pana Jerzego Dębskiego na uroczystość ukończenia szkoły.
Spotkanie odbędzie się 23 VI 2004 roku o godzinie 1700 w budynku gimnazjum.
Mam nadzieję, że zaszczyci nas Pan swoją obecnością, a występy w naszym wykonaniu dostarczą wielu przyjemności.
Sekretarz Samorządu Szkolnego
x.y.z

6. W twojej szkole planowany jest konkurs recytatorski. Napisz treść ogłoszenia, w którym poinformujesz o eliminacjach do tego konkursu.

UWAGA! UWAGA!
Jeżeli chcesz zademonstrować swój talent recytatorski, weź udział w eliminacjach szkolnych do konkursu „Cztery pory roku”, który przeprowadzą pedagodzy oraz gość specjalny – p. Urszula Cieślik-Raczkowska.
Na wszystkich chętnych czekamy 15 kwietnia 2004 roku o godzinie 1700 w sali nr 31 Publicznego Gimnazjum nr 1 w ......
Wymagane jest przygotowanie dwóch utworów tematycznie związanych z mottem konkursu.

Organizatorzy konkursu

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Krótkie formy wypowiedzi

OGŁOSZENIE
Podobnie jak w zaproszeniu musisz podać nadawcę (organizatora), czas i miejsce wydarzenia; okazję (czasem przyczynę) wydarzenia. O ile zaproszenie adresowane jest do konkretnej osoby (instytucji), o tyle ogłoszenie najczęściej...

Dziennikarstwo

Autoryzacja wypowiedzi w polskich mediach

Art. 14 ust. 2 Prawa Prasowego (ust. z dn. 26 stycznia 1984 r.)
Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana.


Autoryzacja jes...

Język polski

Krótkie formy wypowiedzi

1. Byłeś uczestnikiem Forum Edukacyjnego. Zredaguj INFORMACJĘ do kroniki szkolnej o tym wydarzeniu i podziękuj organizatorom.

Zgodnie z tradycją, 30 marca 2004 roku o godzinie 11.00 odbyło się w Zespole Szkół nr 4 Powiatowe Forum E...

Język polski

Rodzaje wypowiedzi

1. STRESZCZENIE
Krótkie przedstawienie głównych wydarzeń lub najistotniejszych myśli utworu.
Podstawowe cechy streszczeń to:
a) zwięzłość
b) odrzucenie informacji nieistotnych
c) obiektywizm (brak własnych uwag ...

Język polski

Dzieło literackie i różne formy jego adaptacji na przykładzie ,,Zemsty,, Aleksandra Fredry

Genezy „Zemsty” należy doszukiwać się w wydarzeniach związanych z życiem autora. Po latach starań Aleksander Fredro poślubił Zofię Skarbkową a ta wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod Krosnem. W starych dokumentach pisar...

Dziennikarstwo

Gatunki dziennikarskie

Gatunki dziennikarskie:
1. GD to zindywidualizowane podstawowe struktury
2. pełniące im tylko właściwe zadanie w procesach komunikowania masowego
3. struktury te składają się z elementów tworzywa, formy, treści…
4. Występ...