Choroby aparatu ruchu

Najczęstsze schorzenia aparatu ruchu w treningu siłowym.Kończyna górna i bark.

Aparat ruchu człowieka jest podatny na różnego typu wady lub zniekształcenia. Część z nich może być wrodzona, ale zdecydowaną większość powodują: nieprawidłowa postawa podczas wykonywania różnych czynności (czytania, odrabiania lekcji, czy stania), brak ruchu, złe odżywianie. W przypadku urazów układu ruchowego ważne jest umiejętne udzielenie pierwszej pomocy, które może uchronić przed kalectwem. Aby układ ruchowy mógł służyć przez cały okres życia, trzeba o niego dbać już od najmłodszych lat.


Wiele osób odwiedza siłownie, będąc do tego zupełnie nieprzygotowanym. Nie wiedzą, jak rozpocząć ćwiczenia, jak prowadzić cykl treningowy i na co zwracać uwagę przy wykonywaniu ćwiczeń. Brak fachowego personelu, a często - zbytnia nieśmiałość, pchają amatorów fitness do powtarzania błędów, które popełniają współćwiczący - poprzez bezmyślne naśladownictwo. Od tego momentu już tylko krok dzieli nas od kontuzji, której leczenie może okazać się długotrwałe, a efekty - niekoniecznie w pełni satysfakcjonujące.

Grzbiet i mięśnie brzucha

Nieprawidłowości podczas wykonywania ćwiczeń angażujących mięśnie grzbietu i brzucha należą do najczęstszych kontuzji u osób uprawiających sporty siłowe. Mogą to być zarówno dolegliwości „ostre" jak i przewlekłe, przy czym te ostatnie przeważają wśród pacjentów, skazując wielu na ograniczenie dotychczasowej aktywności sportowej. Ponieważ kręgosłup stanowi oś przenoszącą wszystkie przeciążenia, jakim poddawane jest nasze ciało, szczególnie ważne jest zachowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń wszystkich grup mięśniowych.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Choroby aparatu ruchu

Postawa ciała. Kręgosłup ma swoje naturalne krzywizny. Są to lordozy, czyli wygięcia kręgosłupa do przodu, oraz kifozy, czyli wygięcia kręgosłupa do tyłu. Przykładem lordoz są krzywizny szyjna i lędźwiowa, kifozy występują na odcink...

Biologia

Co to są choroby aparatu ruchu? Pomocy i z góry dzięki

Co to są choroby aparatu ruchu? Pomocy i z góry dzięki...

Biologia

Co to są choroby aparatu ruchu. pomóżcie

Co to są choroby aparatu ruchu. pomóżcie...

Biologia

Choroby aparatu ruchu

Najczęstsze schorzenia aparatu ruchu w treningu siłowym.Kończyna górna i bark.

Aparat ruchu człowieka jest podatny na różnego typu wady lub zniekształcenia. Część z nich może być wrodzona, ale zdecydowaną większość powoduj...

Biologia

Układ ruchu

Ruch i jego podłoże

Ruch jest podstawowym przejawem wrażliwości, czyli zdolności organizmów do reagowania na bodźce środowiskowe. Jeśli za podstawę klasyfikacji przyjąć złożoność ruchu, to możemy wyróżnić ruch: cytoplazm...

Biologia

Aktywność fizyczna a zdrowie. Choroby : osteoporoza, reumatyzm, wady postawy. Doping i sterydy

Ruch jest potrzebą biologiczną zwierząt i ludzi, jest elementarną podstawą zdrowia psychicznego i fizycznego. W organizmy pozbawione ruchu chorują i szybciej starzeją się. Wynika to z funkcji, jaką spełniają w metabolizmie całego ustroju...