Wszystko o imiesłowach

Imiesłowy (nieosobowe formy czasownika)

Imiesłowy przymiotnikowe (znaczenie zbliżone do przymiotnika, odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje) :
a) czynne (nazywają cechy, które oznaczają wykonywanie czynności)
- ący rysujący
- ąca rysująca
- ące rysujące

b) bierne (nazywają cechy, które oznaczają uleganie czynnościom), np. malowany, określany, rozdarte, zamknięty, szyty

Imiesłowy przysłówkowe (nieodmienne):
a) współczesne (nazywają czynność równoczesną z czynnością wyrażoną przez orzeczenie)
- ąc Rysując obrazek, piłam kawę.

b) uprzednie (nazywają czynność wcześniejszą od wyrażonej orzeczeniem):
- wszy (po samogłosce) Zrobiwszy zakupy, wróciła do domu.
- łszy (po spółgłosce)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

wszystko o imiesłowach .. wszystko (końcówki itp) Proszę o szybką odpowiedź ! ;) [Nie mogę więcej dać punktów]ale myślę że to wystarczająca liczba ;* z góry thx ;* za db odp. wszystkim

wszystko o imiesłowach .. wszystko (końcówki itp) Proszę o szybką odpowiedź ! ;) [Nie mogę więcej dać punktów]ale myślę że to wystarczająca liczba ;* z góry thx ;* za db odp. wszystkim...

Język polski

Wszystko o Imiesłowach

Wszystko o Imiesłowach...

Język polski

napisz wszystko o imiesłowach przymiotnikowych i przysłówkowych podziały oraz zdania podrzędnie dopełeniowe i okolicznikowe

napisz wszystko o imiesłowach przymiotnikowych i przysłówkowych podziały oraz zdania podrzędnie dopełeniowe i okolicznikowe...

Język polski

wszystko o imiesłowach przymiotnikowych.  krotko

wszystko o imiesłowach przymiotnikowych.  krotko...

Język polski

Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - wszystko co powinieneś wiedzieć

Imiesłów przymiotnikowy jest nieosobową formą czasownika. Ma znaczenie zbliżone do przymiotnika i odmienia się podobnie jak przymiotnik przez przypadki, liczby i rodzaje.

Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na:
- imies�...