Matematyka

Matematyka

Narodziny dedukcji i meody aksjomatycznej

W krótkiej serii artykułów nie sposób wyczerpać problemów związanych z narodzinami dedukcji i metody aksjomatycznej. Warto jednakże na drodze do wyjaśnienia ich genezy zrobić jeszcze kilka kroków - nawet za cenę stopniowo oddalenia się ...

Matematyka

Pascal Blaise

Błażej Pascal- urodził się 19 czerwca 1623 roku w mie¬ście Clermont, zmarł w 1662 r. w Paryżu. Był znakomitym fran¬cuskim filozofem, matematykiem, fizykiem i publicystą, uwa¬żany powszechnie za następcę Kartezjusza (R. Descartes). Obr...

Matematyka

Co to jest skala?

Konspekt lekcji matematyki w klasie IV

Temat: Co to jest skala?

Prowadzący : Marzena Majewska

Czas trwania lekcji: 45 min

Cele ogólne:
Uczeń poznaje pojęcie skali.

Cele operacyjne:
Uczeń:

Matematyka

Liczby Pierwsze - program do wyszukiwania liczb pierwszych

Dokumentacja do programu Liczby Pierwsze v1.1
*****************************************


Program służy do wyszukiwania wszystkich liczb pierwszych w danym
przedziale naturalnym (liczby całkowite od zera do nieskończoności)....

Matematyka

Liczba PI

Liczba π
Liczba π jest liczbą niewymierną, określającą stosunek długości okręgu do długości jego średnicy.
π=3,141592...
Symbol π został pierwszy raz użyty w 1706 roku przez matematyka angielskiego Wiliama Jonesa. W po...

Matematyka

wzory

Sumy i różnice funkcji trygonometrycznych:

sin(x+y)=sinxcosy+cosxsiny

sin(x-y)=sinxcosy-cosxsiny

cos(x+y)=cosxcosy-sinxsiny

cos(x-y)=cosxcosy+sinxsiny

Wielokąty:

Wzór na sumę kątów wewnętrznych...

Matematyka

Rachunek prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo ma wpływ na całe nasze życie. Nie możemy ze stuprocentową szybkością przewidzieć co nas spotka, jednak dysponując pewną wiedzą jesteśmy w stanie określić jakie jest prawdopodobieństwo, że dana rzecz wydarzy się l...

Matematyka

Liczby zespolone

Wszystko w załącznikach......

Matematyka

Trójkąt Pascala

Praca w załączniku....

Matematyka

Równania

2x+7y=24 /*-1 2x+7y=24
2x+9y=28 2x+7*2=24
2x=24-14
-2x-7y=-24 2x=10 /:2
2x+9y=28 + x=5
---------------------
2y=4 /:2
y=2 x=5
y=2...

Matematyka

Przeliczanie

DROGI PRACOWNIKU !!!

Słyszałem, że chciałbyś podwyżkę!

Czy Ty nie masz honoru? Czy nie wiesz jak mało pracujesz?

Policzmy:

Rok majak wiadomo 365 dni. A Ty codziennie śpisz 8 godzin - to są 122 dni w roku.

Matematyka

Statystyka

Struktury jednowymiarowe.
Statyst.met.analizy i ich rozkłądy
Dwa typy porównań: 1) dwóch lub wiecej
różnych zbiorowości pod wzgl tej samej cechy,
2)rozkładu 2-lub wiecej cech w tej samej zbiorowo.
Cechy mierzalne analiz...

Matematyka

matematyka-czy jest potrzebna ?czy nie?

Matematyka-a cusz to za przedmiot? matematyka jest piękna i niwezwykle pożyteczna,w jej symbola twierdzeniach i zasadach kryje sie wiedza o swiecie i żadzących w nim prawach(ojejku troche pomyliłam)ale wiecie co tak naprawde mam jom w dupie.Nie...

Matematyka

Figury Przystające

Łamana zwyczajna- łamana, której odcinki się nie przecinają
Płaszczyzna- pojęcie pierwotne-nie posiada definicji; jest zbiorem nieskończenie wielu punktów (karta)
Wielokąt-część płaszczyzny ograniczona łamana zwyczajną zamkni...

Matematyka

Okrąg

Okrąg – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny euklidesowej odległych od ustalonego punktu o zadaną odległość.

Słowo „okrąg” jest często mylone ze słowem „okręg” oznaczającym obszar administracyjny.

Definicja...

Matematyka

Funkcje

Funkcją określoną na zbiorze X o wartościach w zbiorze Y nazywamy takie przyporządkowanie,w którym każdemu elementowi zbioru X odpowiada dokładnie jeden element zbioru Y.

Zdanie "Funkcja f argumentom ze zbioru X przyporządkowuje wa...

Matematyka

Walec, ostroslup, graniastoslup, funkcje, miejsce zerowe (mat. na spr)

1. Pole powierzchni walca
Pc=2Pp+Pb
Pc=2πr²+2πrH
2. Objętość walca
V=Pp•H
V=πr²•H
3. Objętość ostrosłupa
V=⅓Pp•H
Pc=Pp+Pb
4. Objętość i pole graniastosłupa
V=Pp•H
Pc=Pp+Pb...

Matematyka

Zadanie z trapezem

W trapezie podstawy mają długość 8 cm i 4 cm. Poprowadzono odcinek do nich równoległy, który dzieli pole trapezu na połowę. Oblicz długość tego odcinka....

Matematyka

Wektory w matematyce Referat

Wektor

Rachunek wektorowy jest to dział matematyki, część geometrii analitycznej, rozwijany w XIX w. głównie przez W.R. Hamiltona, irlandzkiego matematyka badający własności działań na wektorach.

Wektor to uporządkowana...

Matematyka

Walec, stożek, kula

Matematyka

Walec jest to bryła ograniczona powierzchnią cylindryczną o kierującej zamkniętej oraz dwiema płaszczyznami równoległymi stanowiącymi podstawy walca. Za kierującą powierzchni walcowej można przyjąć kontur którejkol...

Matematyka

Trójkąt Pascala

W załącznik mamy wykonany trójkąt Pascala....

Matematyka

Funkcje cyklometryczne

1. y=arcsinx wtedy i tylko wtedy gdy x=siny
Dziedziną jest zbiór <-1;1>
2. y=arccosx wtedy i tylko wtedy gdy x=cosy
Dziedziną jest zbiór <-1;1>
3. y=arctgx wtedy i tylko wtedy gdy x=tgy
Dziedziną jest zbiór liczb rzeczywist...

Matematyka

Programowanie liniowe

W działalności gospodarczej realizowana jest zasada racjonalnego gospodarowania. Zasada ta orzeka, ze stojące do dyspozycji środki umożliwiające realizacje jakiegoś celu powinny być użyte w sposób gwarantujący maksymalna realizacje postan...

Matematyka

Modalna wyników

Modalną wyników nazywamy wynik najczęściej występujący w danym zbiorze wyników. Modalna nosi też nazwę: moda, dominanta, wartość najczęstsza.

Przykłady:
W zbiorze wyników {kot, lew, kot, lew, koń, kot} modalną jest kot.<...

Matematyka

Bryły Platońskie

Biografia Platona:

Platon (ok. 437 - 347 p.n.e.), filozof grecki, swoje zamiłowania do filozofii zawdzięcza Sokratesowi. Po śmierci Sokratesa odbył liczne podróże podczas których poznał wiele poglądów w tym doktryny orfickie i pit...