Matematyka

Matematyka

Wzory-okrąg wpisany i opisany

Wzory na trapez,wysokość,długość przekątnej kwadratu,okrąg wpisany i opisany na/w trójkącie równobocznym....

Matematyka

Środek ciężkości

Środek ciężkości
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.
Środek ciężkości ciała lub układu ciał jest punktem, w którym przyłożona jest wypadkowa siła ciężkości danego ciała.
Dla ciała znajdującego się w jednorodnym polu...

Matematyka

Statystyka

W załczniku...

Matematyka

Odporność

Odporność to zdolność organizmu do obrony przed czynnikami wywołującymi choroby, czyli drobnoustrojami chorobotwórczymi i szkodliwymi substancjami. Wszystkie elementy budowy organizmu, które ją zapewniają, nazywamy układem odpornościowym...

Matematyka

Test gimnazjalny, z matmy + odpowiedzi (probny)

KOD UCZNIAPRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNYZ ZAKRESU PRZEDMIOTÓWMATEMATYCZNO–PRZYRODNICZYCHInformacje:1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.2. Pierwsza część arkusza...

Matematyka

Planimetria- trójkąt- podstawowe własności

Trójkąt to wielokąt o trzech bokach. Jest figurą wypukłą ( oznacza to, że każde dwa punkty trójkąta możemy połączyć odcinkiem wewnątrz trójkąta) i domkniętą. Trójkąt składa się z trzech odcinków nazywanyc...

Matematyka

Bryły w architekturze

1) Piramida Cheopsa (ostrosłup)
Największa i najbardziej tajemnicza piramida w kompleksie piramid w Gizie nosi imię Cheopsa (Chufu, Khufu). Piramida Cheopsa jest jedynym dobrze zachowanym cudem świata. Została wzniesiona w XXVI wieku p.n.e...

Matematyka

Systemy liczbowe ( dziesiątkowy, dwójkowy, szesnastkowy, dwunastkowy)

System liczbowy jest to sposób zapisywania i nazywania liczb. Są różne systemy liczbowe, mogą one być pozycyjne lub addycyjne. W systemie pozycyjnym wartość cyfry zależy od jej pozycji względem innych. Przedstawić można ją jako odpowied...

Matematyka

Indukcja matematyczna - zadania

Oto garść zadań z bardzo ciekawej gałęzi matematyki jaką jest zasada indukcji matematycznej. Zadania opracowałem na potrzeby zajęć z moimi uczniami. Może się komuś przydadzą.
Zadania wraz z rozwiązaniami zamieszczone są w dwóch p...

Matematyka

Funkcje

Jeżeli dane jest działanie , które jest łączne to potęgę an gdy n jest naturalne definiuje się jako iloczyn . Jest to po prostu wielokrotne mnożenie.
Gdy to działanie jest odwracalne to można zdefiniować potęgowanie, gdy wykładnik ...

Matematyka

Wzory - bryły obrotowe

pole Objętosć Przekątna-d Wysokość- h
Sześcian P=6a2 V=a3 -d=aG2 H=G3
Prostopadłościan P=2(ab ac bc) V=abc -d=Ga2 b2
Trapez P=(a b)hb Ob=2tr
Koło P=t r2 D=2r
Ostrosłup P=pp ppb V=(pp*ppb)/3
Tr. Równoboczny P=a...

Matematyka

Równania i nierówności

* podkreślenie różnicy pomiędzy tożsamością a równaniem, co to jest rozwiązanie równania, co to znaczy rozwiązać równanie.
* równania równoważne (co to są równania równoważne, zastępowanie wyrażeń algebraicznych równowa...

Matematyka

Przykładowa ankieta do przeprowadzenia wśród rówieśników.

Załącznik - ale możecie pozmieniać, bo jest trochę dostosowana do Gimnazjum nr 12 w Poznaniu :P...

Matematyka

Figury obrotowe

Walec - jest to bryła, która powstaje przez obrót prostokąta wokół prostej zawierającej jeden z jego boków ( bok ten nazywany jest wysokością walca ).
Stożek - jest to bryła, która powstaje przez obrót trójkąta prostokątnego wok...

Matematyka

Odczytywanie własności funkcji z wykresu

Odczytywanie własności funkcji z wykresy


1. Dziedzina funkcji ? oznaczamy symbolem D= i wpisujemy w niej np. R jeśli na wykresie niema kropek. A jeśli są to wypisujemy najmniejszą i największą liczbę na osi Y.
Przykład D...

Matematyka

Zadania z graniastosłupów.

1. Dany jest sześcian o krawędzi równej 4cm. Narysuj rzut oraz iatkę tej były. Oblicz pole podstawy i objętość bryły. Oblicz sumę długości wszystkich przekątnych tego sześcianu.

2. Podstawa prostopadłościanu ma wymiary: a=3c...

Matematyka

Regresja

1. POJĘCIE FUNKCJI REGRESJI

Równanie regresji jest ilościowym wyrazem zależności między określonymi wartościami zmiennej niezależnej i odpowiadającymi im średnimi wartościami zmiennej zależnej.


gdzie:
- nie...

Matematyka

Pola i obwody figur płaskich.

Pola i obwody figur płaskich:

Obwód we wzorach oznaczamy: ,,ob.?? . Zaś pole będzie zapisywanie tak : P = ?. .

KWADRAT-
Ob. = 4*a

gdzie: a ? bok kwadratu

Wzór na obwód jest najprostszym wzorem do wytłum...

Matematyka

Wzory redukcyjne

Wzory redukcyjne znajdują się w zalaczniku....

Matematyka

Suwak logarytmiczny

Matematyka jest jedną z najstarszych nauk. Pierwsze spostrzeżenia matematyczne daleko wykraczają poza obszar obejmowany przez historie. Pierwsze odnotowane fakty, które można zaliczyć do matematyki pochodzą ze starożytnego Sumeru, Babilonu i...

Matematyka

Wartości sin, cos, tg i ctg wybranych kątów

Wartości w załączniku
...

Matematyka

Wzory na pola figur - podstawy

Trójkąt:
a x h

Kwadrat:
a x a

Prostokąt:
a x b

Równoległobok:
a x h

Trapez:
0,5 x (a b) : 2

Romb:
p x p

Deltoid:
d1 x d2 :2

_________________
x = zas...

Matematyka

Zdanie i jego wartość logiczna

Zdaniem logicznym nazywamy zdanie, któremu można przyporządkować jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Prawdę lub fałsz nazywamy wartością logiczną zadnia.
1 – prawda, 0 – fałszWszystko w zalaczniku...

Matematyka

Wyrażenia algebraiczne

1. Zapisywanie wyrażeń algebraicznych:
a.) zapisz ze pomocą wyrażeń algebraicznych wzór na trzy kolejne liczby naturalne:
n
n + 1
n + 2
b.) zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych wzór na liczbę dwu cyfrową:
10a +...

Matematyka

Granica ciągu nieskończonego.


Definicja: Otoczeniem , o promieniu punktu na prostej nazywamy odcinek otwarty o środku i długości

Otoczeniem jest przedział otwarty Dla każdego punktu mamy:

Definicja: Mówimy, że liczba jest granicą ciągu () przy d...