Matematyka

Matematyka

wykaż że funkcja f(x)= (x^4+3x^2-4)/(x-1) ma tylko jedno miejsce zerowe ps. funkcja ta jest napisana w postaci ulamku

wykaż że funkcja f(x)= (x^4+3x^2-4)/(x-1) ma tylko jedno miejsce zerowe ps. funkcja ta jest napisana w postaci ulamku...

Matematyka

Oblicz Pole Powierzchni całkowitej walca: przękątna o długości 5z pierwiastkiem2 i przekątna jest pod katem 45

Oblicz Pole Powierzchni całkowitej walca: przękątna o długości 5z pierwiastkiem2 i przekątna jest pod katem 45...

Matematyka

w stożku tworząca długości 10cm jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz objętość stożka. daje naj ;-)

w stożku tworząca długości 10cm jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz objętość stożka. daje naj ;-)...

Matematyka

Oblicz pole powierzchni całkowitej walca: przekątna o długości 5z pierwiastkiem 2, pod kątem 45 stopni

Oblicz pole powierzchni całkowitej walca: przekątna o długości 5z pierwiastkiem 2, pod kątem 45 stopni...

Matematyka

Z kostki sześciennej wycięto walec, którego podstawa jest kołem wpisanym w ścianę sześcianu (patrz załącznik). Jakim procentem objętości sześcianu jest objętość wyciętego walca?

Z kostki sześciennej wycięto walec, którego podstawa jest kołem wpisanym w ścianę sześcianu (patrz załącznik). Jakim procentem objętości sześcianu jest objętość wyciętego walca?...

Matematyka

Kacper przepił 12 zł w ciągu 1,5 godziny.Ile pieniędzy przepije jesli zaczął pic 6 godzin przed północą a skończył godzinę przed północą.Ustalmy ,że Kacper pije równomiernie:)

Kacper przepił 12 zł w ciągu 1,5 godziny.Ile pieniędzy przepije jesli zaczął pic 6 godzin przed północą a skończył godzinę przed północą.Ustalmy ,że Kacper pije równomiernie:)...

Matematyka

Oblicz długość okręgu opisanego na kwadracie o boku 6.

Oblicz długość okręgu opisanego na kwadracie o boku 6....

Matematyka

Po rozwinięciu powierzchni bocznej stożka na płaszczyźnie otrzymamy ćwiartkę koła o promieniu 12cm. Oblicz objętość tego stożka.

Po rozwinięciu powierzchni bocznej stożka na płaszczyźnie otrzymamy ćwiartkę koła o promieniu 12cm. Oblicz objętość tego stożka....

Matematyka

WIELOMIANY 1. Wyznacz wartości parametrów a i b tak, aby wielomiany W(x) = (25x² + ax + 1)(4x² - 9) i F(x) = (2x - b)(5x + 1)²(2x + b) były równe. 2. Rozwiąż równania: a) 2x⁵ + 3x⁴ - 2x -3 = 0 b) 5x⁵ + 4x⁴ - 5x - 4 = 0 c) 3x⁵ - 2x⁴ + 3x - 2 = 0

WIELOMIANY 1. Wyznacz wartości parametrów a i b tak, aby wielomiany W(x) = (25x² + ax + 1)(4x² - 9) i F(x) = (2x - b)(5x + 1)²(2x + b) były równe. 2. Rozwiąż równania: a) 2x⁵ + 3x⁴ - 2x -3 = 0 b) 5x⁵ + 4x⁴ - 5x - 4 = 0 c) 3x...

Matematyka

x - wszystkie dzieci 1/2x - ilość dzieci gra w piłkę 10%x - ilość dzieci graw gumę 6 dzieci bawi się x = 1/2x + 10%x +20%x +6 . . . x = 30 dzieci bawi się na placu zabaw

x - wszystkie dzieci 1/2x - ilość dzieci gra w piłkę 10%x - ilość dzieci graw gumę 6 dzieci bawi się x = 1/2x + 10%x +20%x +6 . . . x = 30 dzieci bawi się na placu zabaw...

Matematyka

Oblicz objętość kuli, wiedząc, że jedna trzecia pola powierzchni tej kuli jest równa 48 pi cm kwadratowych.

Oblicz objętość kuli, wiedząc, że jedna trzecia pola powierzchni tej kuli jest równa 48 pi cm kwadratowych....

Matematyka

rozwiąż równania a) 3ײ-14×-5=0 b) 9ײ-6×+1=0 c) ײ-4×+9=-4×

rozwiąż równania a) 3ײ-14×-5=0 b) 9ײ-6×+1=0 c) ײ-4×+9=-4×...

Matematyka

1.Przekątna sześcianu ma długość 4. Oblicz jego pole powierzchni całkowitej? 2.Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54 cm^2.oblicz objętość tego sześcianu?

1.Przekątna sześcianu ma długość 4. Oblicz jego pole powierzchni całkowitej? 2.Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 54 cm^2.oblicz objętość tego sześcianu?...

Matematyka

W Równoległoboku kąt zewnętrzny ma trzy razy większą rozwartośc od przyległego do niego kata wewnętrznego jakie są rozwartosci kątów wewnętrznych tego równoległoboku?

W Równoległoboku kąt zewnętrzny ma trzy razy większą rozwartośc od przyległego do niego kata wewnętrznego jakie są rozwartosci kątów wewnętrznych tego równoległoboku?...

Matematyka

Stosunek pewnej liczby naturalnej do liczby od niej 12 większej jest równy 3:5 stąd wynika że mniejsza z liczb o których mowa to : .? Prosze o rozwiązanie. :*

Stosunek pewnej liczby naturalnej do liczby od niej 12 większej jest równy 3:5 stąd wynika że mniejsza z liczb o których mowa to : .? Prosze o rozwiązanie. :*...

Matematyka

Oblicz pole powierzchni bocznej oraz objętość graniastosłupa prostego o wysokości 8 cm, którego podstawą jest romb o przekątnych 10 cm i 24 cm.

Oblicz pole powierzchni bocznej oraz objętość graniastosłupa prostego o wysokości 8 cm, którego podstawą jest romb o przekątnych 10 cm i 24 cm....

Matematyka

Na ilustracji w podręczniku do chemii cząsteczka wody ma długość 3 cm.. Ilustracja ta przedstawia cząsteczkę powiększoną 200 mln razy. ile pikometrów ma w rzeczywistości cząsteczka wody? 1 pikometr to 10 do -12 m.

Na ilustracji w podręczniku do chemii cząsteczka wody ma długość 3 cm.. Ilustracja ta przedstawia cząsteczkę powiększoną 200 mln razy. ile pikometrów ma w rzeczywistości cząsteczka wody? 1 pikometr to 10 do -12 m....

Matematyka

rozwiązaniem równania x-5/x+3=2/3 jest liczba a)21 b)7 c)17/3 d)0

rozwiązaniem równania x-5/x+3=2/3 jest liczba a)21 b)7 c)17/3 d)0...

Matematyka

Cysternę w kształcie walca o średnicy 1,5m i polu przekroju osiowego równym 7,5m2 napełniono benzyną.W jakim czasie napełniono cysternę,jeżeli w ciągu minuty wpływa 30 l benzyny ? (ma wyjść 4,9h) :)

Cysternę w kształcie walca o średnicy 1,5m i polu przekroju osiowego równym 7,5m2 napełniono benzyną.W jakim czasie napełniono cysternę,jeżeli w ciągu minuty wpływa 30 l benzyny ? (ma wyjść 4,9h) :)...

Matematyka

Przekształć Iloczyny Do Sumy : a)jedna druga (3a-2) b)dwie trzecie (1,5+3x c)k(3l+2m) d)-p(r-5s)

Przekształć Iloczyny Do Sumy : a)jedna druga (3a-2) b)dwie trzecie (1,5+3x c)k(3l+2m) d)-p(r-5s)...

Matematyka

Rozwiąż układ równań (metodą podstawiania lub przeciwnych współczynników): x/5=(1-2y/5) -2 (y-2) x+1=2(1-y) wynik: x=-3 y=2

Rozwiąż układ równań (metodą podstawiania lub przeciwnych współczynników): x/5=(1-2y/5) -2 (y-2) x+1=2(1-y) wynik: x=-3 y=2...

Matematyka

:)jeden bok prostokąta jest o 5 m dłuższy od drugiego boku.Obwód tego prostokąta jest równy 70 m . Oblicz pole tego prostokąta.:) Proszę o rozwiązanie:*_____- -thx:*;*

:)jeden bok prostokąta jest o 5 m dłuższy od drugiego boku.Obwód tego prostokąta jest równy 70 m . Oblicz pole tego prostokąta.:) Proszę o rozwiązanie:*_____- -thx:*;*...

Matematyka

Znajdź szesnasty wyraz ciągu arytmetycznego, jeśli a₁=10, r=-3

Znajdź szesnasty wyraz ciągu arytmetycznego, jeśli a₁=10, r=-3...

Matematyka

suma kwadratu trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 302 Znajdź te liczby. ( x,x+1,x-2) Bardzo proszę o pomoc

suma kwadratu trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 302 Znajdź te liczby. ( x,x+1,x-2) Bardzo proszę o pomoc...

Matematyka

Zadanie: Jeżeli długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego są w stosunku √3 : 3,to jeden z kątów ostrych ma miarę?? A.45° B.60° C.75° D.35° Na juz.Prosze o pomoc i dokładne wyjasnienie na rysunku a najlepiej rysunek.Pliss!! Daje naj!

Zadanie: Jeżeli długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego są w stosunku √3 : 3,to jeden z kątów ostrych ma miarę?? A.45° B.60° C.75° D.35° Na juz.Prosze o pomoc i dokładne wyjasnienie na rysunku a najlepiej rysunek.Pl...