Chemia

Chemia

Tlenek pewnego jednowartościowego pierwiastka reaguje z wodą , dając związek, którego wodny roztwór barwi fenoloftaleinę na malinowo . Masa cząsteczkowa tlenku wynosi 62 u . Podać nazwę i wzór tego tlenku .

Tlenek pewnego jednowartościowego pierwiastka reaguje z wodą , dając związek, którego wodny roztwór barwi fenoloftaleinę na malinowo . Masa cząsteczkowa tlenku wynosi 62 u . Podać nazwę i wzór tego tlenku ....

Chemia

Stosunek masowy magnezu do tlenu w tlenku magnezu wynosi 3:2. Oblicz ile gramów tlenu połączy się z 0,6 g magnezu.

Stosunek masowy magnezu do tlenu w tlenku magnezu wynosi 3:2. Oblicz ile gramów tlenu połączy się z 0,6 g magnezu....

Chemia

Opisz zastosowanie metali . BŁAGAM! PROSZE!!!!!

Opisz zastosowanie metali . BŁAGAM! PROSZE!!!!!...

Chemia

Oblicz,ile gramów soli i ile cm3 wody należy zmieszać w celu przygotowania 250g 8% roztworu. Gęstość wody 1g/cm3

Oblicz,ile gramów soli i ile cm3 wody należy zmieszać w celu przygotowania 250g 8% roztworu. Gęstość wody 1g/cm3...

Chemia

1.Co to są stopy ? 2.Podaj 4 przykłady stopów .   Na  teraz !

1.Co to są stopy ? 2.Podaj 4 przykłady stopów .   Na  teraz !...

Chemia

Ułożyć wzory sumaryczne : tellurowodoru , antymonowodoru , wodorku berylu ,astatowodoru , wodorku germanu , wodorku sodu i wodorku talu

Ułożyć wzory sumaryczne : tellurowodoru , antymonowodoru , wodorku berylu ,astatowodoru , wodorku germanu , wodorku sodu i wodorku talu...

Chemia

Zaprojektuj doświadczenia wykrywające węgiel, wodór, tlen, azot w związkach organicznych

Zaprojektuj doświadczenia wykrywające węgiel, wodór, tlen, azot w związkach organicznych...

Chemia

wymień 3 stopy metali i podaj ich zastosowanie :) !!!!!!!!!!1 proszę o pomoc !!!!!!!! ja mam mieć to na jutro !!!!!!!!!!!!

wymień 3 stopy metali i podaj ich zastosowanie :) !!!!!!!!!!1 proszę o pomoc !!!!!!!! ja mam mieć to na jutro !!!!!!!!!!!!...

Chemia

Co to jest mieszanina piorunująca. Prosze na teraz mi jest potrzebne

Co to jest mieszanina piorunująca. Prosze na teraz mi jest potrzebne...

Chemia

na podstawie położenie w układzie okresowym podaj informacje o pierwiastkach: a) wapniu b) chlorze c) neonie   ( grupa, elektron walencyjny, okres, powłoka walencyjna, protony, elektrony, neutrony)

na podstawie położenie w układzie okresowym podaj informacje o pierwiastkach: a) wapniu b) chlorze c) neonie   ( grupa, elektron walencyjny, okres, powłoka walencyjna, protony, elektrony, neutrony)...

Chemia

Ile gramow wodorotleku potrzeba do przygotowania 2dm3 10% roztworu o d=1,115g/cm3  ?

Ile gramow wodorotleku potrzeba do przygotowania 2dm3 10% roztworu o d=1,115g/cm3  ?...

Chemia

1.Oblicz jaka liczbe milimoli stanowi 0,4g wodorotlenku sodu(NaOH)? 2.Oblicz jaka liczbe kilomoli stanowi 176kg siarczku zelaza (II) (FeS)?  

1.Oblicz jaka liczbe milimoli stanowi 0,4g wodorotlenku sodu(NaOH)? 2.Oblicz jaka liczbe kilomoli stanowi 176kg siarczku zelaza (II) (FeS)?  ...

Chemia

Podziel podane reakcje na egzo- i endoenergetyczne :   a) spalanie węgla w tlenie b) rozkład tlenku srebra(I) c) rozkład wody utlenionej d)ogrzewanie miedzi w płomieniu palnika e) synteza siarczku żelaza (II) z pierwiastków

Podziel podane reakcje na egzo- i endoenergetyczne :   a) spalanie węgla w tlenie b) rozkład tlenku srebra(I) c) rozkład wody utlenionej d)ogrzewanie miedzi w płomieniu palnika e) synteza siarczku żelaza (II) z pierwiastków...

Chemia

podaj wzory sumeryczne i stukturalne chlorek żelazaIII ,azotan(v)magnezu,fosforan(v) magnezu

podaj wzory sumeryczne i stukturalne chlorek żelazaIII ,azotan(v)magnezu,fosforan(v) magnezu...

Chemia

Wymień zastosowania wodorotlenku sodu i wlasciwosci wodorotlenku wapnia prosze o pomoc....na jutro ! pilne

Wymień zastosowania wodorotlenku sodu i wlasciwosci wodorotlenku wapnia prosze o pomoc....na jutro ! pilne...

Chemia

oblicz masę: a)4mdi atomów siarki b)o,25 mola kwasu siarkowego (IV) H2SO#

oblicz masę: a)4mdi atomów siarki b)o,25 mola kwasu siarkowego (IV) H2SO#...

Chemia

Zad. 1. Z 64 g roztworu soli kuchennej o stężeniu 25% odparowano 14 g wody. Oblicz stężenie uzyskanego roztworu. Zad. 2. Do 50 g roztworu chlorku sodu o stężeniu 32 % dodano 12 g wody. Oblicz stężenie procentowe.

Zad. 1. Z 64 g roztworu soli kuchennej o stężeniu 25% odparowano 14 g wody. Oblicz stężenie uzyskanego roztworu. Zad. 2. Do 50 g roztworu chlorku sodu o stężeniu 32 % dodano 12 g wody. Oblicz stężenie procentowe....

Chemia

napisz jak odczytasz podane symbole i wzory chemiczne. Al 3 Al 2 O  O 2 3 Cl2 5 N2 6 H2 4 Si

napisz jak odczytasz podane symbole i wzory chemiczne. Al 3 Al 2 O  O 2 3 Cl2 5 N2 6 H2 4 Si...

Chemia

tworzywa sztuczne 4 przyklady z  opisami

tworzywa sztuczne 4 przyklady z  opisami...

Chemia

napisz wzory kwasu chlorowodorowego

napisz wzory kwasu chlorowodorowego...

Chemia

Zad. 1. Z 64 g roztworu soli kuchennej o stężeniu 25% odparowano 14 g wody. Oblicz stężenie uzyskanego roztworu. Zad. 2. Do 50 g roztworu chlorku sodu o stężeniu 32 % dodano 12 g wody. Oblicz stężenie procentowe.

Zad. 1. Z 64 g roztworu soli kuchennej o stężeniu 25% odparowano 14 g wody. Oblicz stężenie uzyskanego roztworu. Zad. 2. Do 50 g roztworu chlorku sodu o stężeniu 32 % dodano 12 g wody. Oblicz stężenie procentowe....

Chemia

Czy gęsta ciecz opadnie na dno czy wypłynie na powierzchnie wody ?

Czy gęsta ciecz opadnie na dno czy wypłynie na powierzchnie wody ?...

Chemia

Zawartos procentowa argonu w powietrzu wynosi o,93% objetosciwoych. Oblicz , ile decymetrówszesciennych argonu znajduje sie w pokoju o wymiarach 5m x 3m x2,5 m

Zawartos procentowa argonu w powietrzu wynosi o,93% objetosciwoych. Oblicz , ile decymetrówszesciennych argonu znajduje sie w pokoju o wymiarach 5m x 3m x2,5 m...

Chemia

Do probówki z bromowodorem dodano wody z oranzem metylowym.Nastepnie zamknieto probówkę korkiem i ostroznie nia wstrząśnieto. Obserwacje:Oranz metylowy zabarwia sie na czerwono. Napisz Wniosek i Równanie reakcji.                 

Do probówki z bromowodorem dodano wody z oranzem metylowym.Nastepnie zamknieto probówkę korkiem i ostroznie nia wstrząśnieto. Obserwacje:Oranz metylowy zabarwia sie na czerwono. Napisz Wniosek i Równanie reakcji.                ...

Chemia

Oblicz zawartość procentową tlenu w kalcycie.. ;<

Oblicz zawartość procentową tlenu w kalcycie.. ;<...