Chemia

Chemia

określ stan skupienia (ciało stałe, ciecz, gaz) :   - jod - tlen - węgiel - wodór - siarka - brom - chlor - azot - arsen - krzem

określ stan skupienia (ciało stałe, ciecz, gaz) :   - jod - tlen - węgiel - wodór - siarka - brom - chlor - azot - arsen - krzem...

Chemia

Wszystko co potrzebne jest na sprawdzian w LICEUM z alkanów, alkenów, alkinów ;)

Wszystko co potrzebne jest na sprawdzian w LICEUM z alkanów, alkenów, alkinów ;)...

Chemia

ZAD1.Uzupełnij równania reakcji chemicznych: C2H2+.........------> C2H4+...........-----> C2H4Br2   ZAD.2 Napisz równania reakcji chemicznych: a) spalania całkowitego pentenu, b) półspalania propenu.

ZAD1.Uzupełnij równania reakcji chemicznych: C2H2+.........------> C2H4+...........-----> C2H4Br2   ZAD.2 Napisz równania reakcji chemicznych: a) spalania całkowitego pentenu, b) półspalania propenu....

Chemia

Wyjaśnij, dlaczego argon stosuje się do tworzenia środowiska w pewnych reakcjach chemicznych.

Wyjaśnij, dlaczego argon stosuje się do tworzenia środowiska w pewnych reakcjach chemicznych....

Chemia

Moja prośba to wytłumaczenie mi: Fe(OH)3 + 3HNO3 -> Fe(NO3)3 + 3H2O ( dlaczego w tej reakcji po nawiasie w Fe(NO3)3 jest jeszcze jedna trójka, a np. w reakcji Fe(OH)2 + 2HNO3 -> Fe(NO3)+ 2H2O jej nie ma?)

Moja prośba to wytłumaczenie mi: Fe(OH)3 + 3HNO3 -> Fe(NO3)3 + 3H2O ( dlaczego w tej reakcji po nawiasie w Fe(NO3)3 jest jeszcze jedna trójka, a np. w reakcji Fe(OH)2 + 2HNO3 -> Fe(NO3)+ 2H2O jej nie ma?)...

Chemia

zapisz równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego propanu oraz podaj nazwy produktów.

zapisz równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego propanu oraz podaj nazwy produktów....

Chemia

napisz 5 IZOMERÓW C₅H₁₁Cl i proszę o jakieś wytłumaczenie czemu gdzie co jest mniej więcej. z góry dzięki

napisz 5 IZOMERÓW C₅H₁₁Cl i proszę o jakieś wytłumaczenie czemu gdzie co jest mniej więcej. z góry dzięki...

Chemia

1.zaprokektuj doswiadczenie które pozwoli na odróżnienie propanu od propenu w tym celu : a. podaj nazwę potrzebnego odczynnika b.zapisz oserwacje i wnioski    

1.zaprokektuj doswiadczenie które pozwoli na odróżnienie propanu od propenu w tym celu : a. podaj nazwę potrzebnego odczynnika b.zapisz oserwacje i wnioski    ...

Chemia

 W reakcji 0,8g wodoru z tlenem otrzymano 7,2g wody ( substancje przereagowały w całości ) Oblicz :  A) mase tlenu niezbędną do spalenia tej ilości wodoru   B) w jakim stosunku mas łączą sie wodor z tlenem

 W reakcji 0,8g wodoru z tlenem otrzymano 7,2g wody ( substancje przereagowały w całości ) Oblicz :  A) mase tlenu niezbędną do spalenia tej ilości wodoru   B) w jakim stosunku mas łączą sie wodor z tlenem...

Chemia

H3PO4, HCL, H2SiO4, H2SO3, H2S, HNO2 Z pośród podanych kwasów wybierz te , które otrzymasz w reakcji tlenku kwasowego z wodą. Zapisz odpowiednie równania reakcu 

H3PO4, HCL, H2SiO4, H2SO3, H2S, HNO2 Z pośród podanych kwasów wybierz te , które otrzymasz w reakcji tlenku kwasowego z wodą. Zapisz odpowiednie równania reakcu ...

Chemia

Napisz a) reakcje półspalania benzenu b) reakcje substytucji benzenu z bromem c) reakcje addycji bromu do cząsteczki benzenu

Napisz a) reakcje półspalania benzenu b) reakcje substytucji benzenu z bromem c) reakcje addycji bromu do cząsteczki benzenu...

Chemia

opisz okresy oraz jak zmieniaja sie właściwości meatli i niemetali w grupie oraz okresie. pilne prosze o jak najszybsza odpowiedz; );/

opisz okresy oraz jak zmieniaja sie właściwości meatli i niemetali w grupie oraz okresie. pilne prosze o jak najszybsza odpowiedz; );/...

Chemia

Napisz w formie czasteczkowej rownania reakcij: * BaCl2+Na2CO3--> * Na2SiO3+HCl--> * Pb(NO3)2+K2S--> * FeCl3+NaOH-->

Napisz w formie czasteczkowej rownania reakcij: * BaCl2+Na2CO3--> * Na2SiO3+HCl--> * Pb(NO3)2+K2S--> * FeCl3+NaOH-->...

Chemia

oblicz, ile gramów NaCl potrzeba do sporządzenia 150g roztworu nasyconego w temperaturze 50oC jeżeli rozpuszczalność soli w tej temperaturze wynosi 37g/100g H2O

oblicz, ile gramów NaCl potrzeba do sporządzenia 150g roztworu nasyconego w temperaturze 50oC jeżeli rozpuszczalność soli w tej temperaturze wynosi 37g/100g H2O...

Chemia

Napisz zastosowania siarkowodoru. min. 3 przyklady

Napisz zastosowania siarkowodoru. min. 3 przyklady...

Chemia

uzupelnij ogolne zapisy przebiegu reakcji otrzymywania soli. napisz przyklady rownan tych reakcji stosujac zapis czasteczkowy. h)* ............+tlenek metalu -------->.............. i)* ........+niemetal------->...........

uzupelnij ogolne zapisy przebiegu reakcji otrzymywania soli. napisz przyklady rownan tych reakcji stosujac zapis czasteczkowy. h)* ............+tlenek metalu -------->.............. i)* ........+niemetal------->..............

Chemia

Trzema metodami otrzymaj: -tlenek miedzi (II) -tlenek azotu (III)

Trzema metodami otrzymaj: -tlenek miedzi (II) -tlenek azotu (III)...

Chemia

Stężenie procentowe roztworu.   zd. Oblicz, ile gramów soli pozostanie po całkowitym odparowaniu wody z 80g 2% roztworu.

Stężenie procentowe roztworu.   zd. Oblicz, ile gramów soli pozostanie po całkowitym odparowaniu wody z 80g 2% roztworu....

Chemia

a) wyjaśnij, co to jest kriogenika, b)podaj właściwości i zastosowania skroplonego azotu. Daje najlepsze :D

a) wyjaśnij, co to jest kriogenika, b)podaj właściwości i zastosowania skroplonego azotu. Daje najlepsze :D...

Chemia

Podaj zastosowanie kilku metali i niemetali ze względu na ich właściwości( 5 metali, 5 niemetali)

Podaj zastosowanie kilku metali i niemetali ze względu na ich właściwości( 5 metali, 5 niemetali)...

Chemia

Zaproponuj sposób syntezy kwasu siarkowego (VI), jeśli dysponujesz siarką, tlenem i wodą. Napisz równania reakcji. Wskaż proces wymagający użycia katalizatora.

Zaproponuj sposób syntezy kwasu siarkowego (VI), jeśli dysponujesz siarką, tlenem i wodą. Napisz równania reakcji. Wskaż proces wymagający użycia katalizatora....

Chemia

1. Oblicz, w jakim stosunku masowym są połączone atomy pierwiastków chemicznych w heksanie.   2. Masa cząsteczkowa pewnego związku chemicznego z szeregu homologicznego alkinów wynosi 82u. Podaj jego wzory sumaryczny i strukturalny oraz nazwę.  

1. Oblicz, w jakim stosunku masowym są połączone atomy pierwiastków chemicznych w heksanie.   2. Masa cząsteczkowa pewnego związku chemicznego z szeregu homologicznego alkinów wynosi 82u. Podaj jego wzory sumaryczny i strukturalny oraz nazw...

Chemia

do 50g 4-procentowego roztworu kwasu siarkowodorowego wprowadzono 10g siarkowodoru. Oblicz stezenie procentowe otrzymanego roztworu.

do 50g 4-procentowego roztworu kwasu siarkowodorowego wprowadzono 10g siarkowodoru. Oblicz stezenie procentowe otrzymanego roztworu....

Chemia

Jakie doswiadczenie mozna zrobic z kwasem siarkowym VI w domowych warunkach?

Jakie doswiadczenie mozna zrobic z kwasem siarkowym VI w domowych warunkach?...

Chemia

Ułóż równania reakcji do schematów:   a)      węglik wapnia-> etyn-> benzen-> cykloheksan   b)      propan-> 1-chloropropan-> propen-> polipropen

Ułóż równania reakcji do schematów:   a)      węglik wapnia-> etyn-> benzen-> cykloheksan   b)      propan-> 1-chloropropan-> propen-> polipropen...