Chemia

Chemia

DOKOŃCZ SPOSOBY OTRZYMYWANIA SOLI K2S+H3PO4 CA[OH]2+P4O10

DOKOŃCZ SPOSOBY OTRZYMYWANIA SOLI K2S+H3PO4 CA[OH]2+P4O10...

Chemia

oblicz stezenie procentowe roztworu wodorotlenku potasu, w ktorym na 10 moli wody przypada 1 mol tej substancji.

oblicz stezenie procentowe roztworu wodorotlenku potasu, w ktorym na 10 moli wody przypada 1 mol tej substancji....

Chemia

jakie są inne zanieczyszczenia powierza niż CO2? ( dwutlenek węgla)

jakie są inne zanieczyszczenia powierza niż CO2? ( dwutlenek węgla)...

Chemia

Zawartośc procentową (%masowy) siarki i tlenu w kwasie siarkowym 6

Zawartośc procentową (%masowy) siarki i tlenu w kwasie siarkowym 6...

Chemia

Napisz rownania reakcji zobojetniania w postaci czasteczkowej i jonowej: a) kwasu fosforowego (V) z zasada sodowa b) H(dwa)SO4 z Ca(OH)²

Napisz rownania reakcji zobojetniania w postaci czasteczkowej i jonowej: a) kwasu fosforowego (V) z zasada sodowa b) H(dwa)SO4 z Ca(OH)²...

Chemia

napisz jakie - mineraly, -skaly, -surowce wystepuja w KUJAWSKO-POMORSKIM jak mozecie to wypiszcie mi wszystkie daje naaaj:)

napisz jakie - mineraly, -skaly, -surowce wystepuja w KUJAWSKO-POMORSKIM jak mozecie to wypiszcie mi wszystkie daje naaaj:)...

Chemia

Roztwór o objętości 250 cm ³ sporządzono w ten sposób że rozpuszczono 12 g mieszaniny KOH i NaOH w stosunku 1mol/3mole. Oblicz stężenie molowe BARDZO PROSZE O ROZWIAZANIE

Roztwór o objętości 250 cm ³ sporządzono w ten sposób że rozpuszczono 12 g mieszaniny KOH i NaOH w stosunku 1mol/3mole. Oblicz stężenie molowe BARDZO PROSZE O ROZWIAZANIE...

Chemia

POTRZEBNE NA JUTRO Na podstawie UOP (Układu Okresowego Pierwiastków) określ: a). liczbę protonów b). liczbę elektronów c). liczbę neutronów d). liczbę nukleonów e). ogólna konfigurację elektronową dla pierwiastków: Al, Zn, S, P, Na.

POTRZEBNE NA JUTRO Na podstawie UOP (Układu Okresowego Pierwiastków) określ: a). liczbę protonów b). liczbę elektronów c). liczbę neutronów d). liczbę nukleonów e). ogólna konfigurację elektronową dla pierwiastków: Al, Z...

Chemia

oblicz ile potrzeba siarki do utylizacji 350g rtęci?

oblicz ile potrzeba siarki do utylizacji 350g rtęci?...

Chemia

Reakcja chemiczna przebiega według równania: 2 Fe2O3 + 3c --> 4 Fe + 3 CO2. Oblicz, ile moli żelaza powstanie w wyniku tej reakcji chemicznej, jeśli równocześnie otrzymano 9 moli tlenku węgla (IV).

Reakcja chemiczna przebiega według równania: 2 Fe2O3 + 3c --> 4 Fe + 3 CO2. Oblicz, ile moli żelaza powstanie w wyniku tej reakcji chemicznej, jeśli równocześnie otrzymano 9 moli tlenku węgla (IV)....

Chemia

Oblicz objętość tlenu, która jest potrzebna do spalenia 2dm³ wodoru (odmierzonego w warunkach normalnych).

Oblicz objętość tlenu, która jest potrzebna do spalenia 2dm³ wodoru (odmierzonego w warunkach normalnych)....

Chemia

oblicz ile potrzeba siarki do utylizacji 350g rteci

oblicz ile potrzeba siarki do utylizacji 350g rteci...

Chemia

ile gramów KNO3 należy rozpuścić w 200g wody o temperaturze 40 stopni C, aby otrzymać roztwór nasycony?

ile gramów KNO3 należy rozpuścić w 200g wody o temperaturze 40 stopni C, aby otrzymać roztwór nasycony?...

Chemia

Oblicz ile potrzeba siarki do utylizacji 350g rteci

Oblicz ile potrzeba siarki do utylizacji 350g rteci...

Chemia

Jaki jest ładunek reszty kwasowej ,kwasu fosforowego (V) H (3) PO(4).Pomocy nie wiem wogule o co chodzi ;/

Jaki jest ładunek reszty kwasowej ,kwasu fosforowego (V) H (3) PO(4).Pomocy nie wiem wogule o co chodzi ;/...

Chemia

Ile gramów KNO3 należy rozpuścić w 200g wody o temperaturze 40 stopni C, aby otrzymać roztwór nasycony?

Ile gramów KNO3 należy rozpuścić w 200g wody o temperaturze 40 stopni C, aby otrzymać roztwór nasycony?...

Chemia

1.Oblicz rozpuszczalność , jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 10% 2.Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6-procentowego?

1.Oblicz rozpuszczalność , jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 10% 2.Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6-procentowego?...

Chemia

Definicja : 1. Liczba masowa (def.) 2. Budowa atomu (def.) 3. Liczba atomowa (def.) PROSZĘ JAK NAJSZYBCIEJ

Definicja : 1. Liczba masowa (def.) 2. Budowa atomu (def.) 3. Liczba atomowa (def.) PROSZĘ JAK NAJSZYBCIEJ ...

Chemia

napisz równanie alaliny z alaniną

napisz równanie alaliny z alaniną...

Chemia

Napisz równania reakcji przedstawianoech na schematach schemat w załaczniku a zrócie tylko 4,5 i 6 dam naj :D

Napisz równania reakcji przedstawianoech na schematach schemat w załaczniku a zrócie tylko 4,5 i 6 dam naj :D...

Chemia

Dam naj . polecenie. Napisz równania reakcji chemicznych oznaczonych cyframi na chemografie. Określ typ każdej z tych reakcji. Napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami.

Dam naj . polecenie. Napisz równania reakcji chemicznych oznaczonych cyframi na chemografie. Określ typ każdej z tych reakcji. Napisz wzory i nazwy substancji oznaczonych literami....

Chemia

zmieszano 24g glinu z taką samą ilością siarki, a nastepnie ogrzewano a) który z substratów zareagował w całości? b) jaki był nadmiar drugiego z substratów? c) oblicz, ile gramów produktu otrzymano w wyniku reakcji?

zmieszano 24g glinu z taką samą ilością siarki, a nastepnie ogrzewano a) który z substratów zareagował w całości? b) jaki był nadmiar drugiego z substratów? c) oblicz, ile gramów produktu otrzymano w wyniku reakcji?...

Chemia

Ile gramów kwasu octowego znajduje się w półlitrowej butelce kwasu 30%.? Podaj dokładne obliczenia.!

Ile gramów kwasu octowego znajduje się w półlitrowej butelce kwasu 30%.? Podaj dokładne obliczenia.!...

Chemia

Narysuj wzór strukturalny fosforanu 5 chromu 3

Narysuj wzór strukturalny fosforanu 5 chromu 3...

Chemia

Obliczysz jaką objętość należy dolać do 300g 20% roztworu wodnego soli kuchennej,aby otrzymać 3%roztwór soli (gęstość wody 1 g/cm sześcienny).

Obliczysz jaką objętość należy dolać do 300g 20% roztworu wodnego soli kuchennej,aby otrzymać 3%roztwór soli (gęstość wody 1 g/cm sześcienny)....