Filozofia

Ponad 60 pytań i odpowiedzi z filozofii społecznej

1. Reprezentanci, którego nurtu uważali, że społeczne życie człowieka można wyjaśnić na bazie dyscyplin przyrodniczych?
Odp. Fizykaliści
2. Koncepcja człowieka jako maszyny występowała w poglądach …
Odp. Holbacha XVIII w ...

Język polski

"Dziedy" cz. III - człowiek pod władzą despotyzmu.

Człowiek pod władzą despotyzmu. Rozważ problem odwołując się do sceny „Sen senatora” oraz innych wybranych fragmentów np: „Dziadów cz. III” Adama Mickiewicza

Despotyzm. Jest to forma władz ktorą najcześciej sprawuje jede...

Język polski

Baśń na temat prawa do nauki

Dawno, dawno temu w małej wiosce żyła uboga dziewczynka o imieniu Alicja. Była sierotą wychowywaną przez wuja Ferdynanda. Nie był on wymarzonym opiekunem ośmioletniej Ali. Traktował ją jak zwykłą służącą ? rozkazywał, krzyczał, a c...

Prawo

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego regulującym przejście praw majątkowych osoby zmarłej na oznaczone osoby. Uregulowane jest ono w ksiedze IV k.c. "Spadki".
Z chwilą śmierci osoby fizycznej jej prawa osobiste oraz prawa rodzinne ...

Język polski

"Bez bólu i cierpień nie istniejemy"

„Bez bólu i cierpień nie istniejemy.”


Cierpienie i ból towarzyszy człowiekowi od początku. Jego przyczyną może być choroba, strach, czyjaś śmierć, niespełniona miłość, tęsknota. Najstraszliwsze i najbardziej porusza...

Politologia

Polityka społeczna

POLITYKA SPOŁECZNA
Książki:
1. „Polityka społeczna” Supińska, Rajkiewicz
2. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”
WYKŁAD I

1. Polityka społeczna jest to pewien zespół działań w państwie/ jest nauką i dziedzin...

Historia

Dwa obrazy polskiej szlachty- u Jana Chryzostoma Paska i Henryka Sienkiewicza- podobne czy różne? Wykorzystaj stosowne fragmenty.

W literaturze polskiej możemy spotkać się z różnymi obrazami, które przedstawiają polską szlachtę. Czy są one jednak do siebie podobne? Ja uważam, że nie. Dlaczego? Postaram się to uzasadnić porównując dwa fragmenty ukazujące polsk...

Polityka społeczna

Gospodarka rynkowa w świetle typologii ustroju gospodarczego

1. Pojęcie ustroju gospodarczego

Ustrój gospodarczy stanowią reguły prawne, które przesądzają o tym, komu oraz jakie przysługują prawa do posiadania oraz kto może wykonywać określone czynności gospodarcze. Ustrój gospodarczy ...

Biologia

Trucizny i środki psychogenne a życie i zdrowie człowieka.

1. Trucizny i środki psychogenne są uważane za jeden z deztabilizatorów życia jednostkowego i społecznego.
Substancje które zagrażają zdrowiu i życiu ludzkiemu są czasem stosowane również w przeciwną stronę - jako leki. Obiektami ...

Historia

Miejsce kobiety w społeczeństwie greckim.

Miejsce kobiety w społeczeństwie greckim

Starożytni Grecy byli w wielu dziedzinach bardzo rozwiniętym społeczeństwem. Grecję często nazywamy kolebką kultury europejskiej i demokracji. To tam rozwinęła się filozofia i wiele inny...

Historia

Średniowiecze Władza cesarska, rody niemieckie, Złota bulla

1273r. - kończy się bezkrólewie w Niemczech. Na tron wstępuje Rudolf z Habsburga. Zajmuje on tereny Austrii, Styrii i Krainy oraz przekazuje w lenno synom.

O władzę walczą trzy rody: Habsborgowie, Luksemburgowie oraz Wittelsbachowie...

Administracja

August Hlond

August Józef Hlond

Wstęp

August Hlond to jeden z największych działaczy na scenie polskiego Kościoła Katolickiego. Starał się on, aby życie religijne Polaków było głębsze, a także bardziej zrozumiałe dla nich samych....

Pedagogika

Rozmowa o wychowaniu - esej

Beata Wiśniewska

ROZMOWA O WYCHOWANIU

Któż cię, mądrości, ma? Kto dzisiaj szuka Pod korą ciała pierwszej ciał przyczyny?
J. Słowacki: ?Król Duch?


WSTĘP

Znane jest na całym niemalże globie...

Historia

Powstanie Listopadowe

W lutym do Królestwa Polskiego pod wodzą marszałka Dybicza wkroczyły ogromne siły rosyjskie w sile 115 tyś żołnierzy z 348 działami. Polacy dysponowali doborową 56-tysięczną
i 140 działami. Do pierwszego starcia doszło pod Stoczki...

Biologia

Zanieczyszczenia Częstochowy i jej okolic.

Zanieczyszczenia wód:

Główne zanieczyszczenie wód i osadów wodnych pochodzą ze ścieków komunalnych i przemysłowych oraz z spływów zanieczyszczeń obszarowych upraw rolnych. Wody Stradomki są zanieczyszczone ściekami przemysłow...

Psychologia

Agresja.

Zdefiniowanie agresji nie jest tak proste, jak się może wydawać. W języku potocznym określenie to jest używane bardzo swobodnie. Psychologowie posługują się terminem działania agresywnego, przez które rozumieją zachowanie ukierunkowane n...

Język polski

Mój przyjaciel z Afryki.

Bobo Dioulasso, 10.03.2006


Drogi Krzysiu!

Mija właśnie trzeci tydzień mojego pobytu w Burkina Faso. Jak wiesz jest to jeden z najbiedniejszych krajów świata. To, co oglądam tu każdego dnia jest jak jeden z najgorszych ...

Biologia

Rola strefy ozonowej i niebezpieczeństwa związane z promieniowaniem ultrafioletowym.

Ozon- gaz zbudowany z trójatomowych cząsteczek tlenu o orzeźwiającym zapachu i niebieskawej barwie, powstający z tlenu pod wpływem wyładowań elektrycznych lub promieniowania krótkofalowego.


Ozon jest odmianą tlenu. Powstaje,...

Język polski

Sprawiedliwość czy jeszcze istnieje.

Gdzie ta sprawiedliwość?

Kiedy w piątek 18.11.2005r rozmyślałam Sobie czy jeszcze na świecie jest jakaś sprawiedliwość .Gdy wracałam ze szkoły, uświadomiłam sobie, że nie zawsze jest tak jak by się chciało żeby było. Stwie...

Administracja

Zarządzanie zasobami ludzkimi

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


1. Wymień jakie zadania należą do kompetencji kierownika.

Najważniejszymi zasobami organizacji są ludzie, którzy dostarczają jej swoja pracą uzdolnienia, twórczość, energię. Do najis...

Turystyka i rekreacja

Projekt spędzania czasu wolnego u osób starszych

Cele projektu:

Zachęcanie ludzi starszych do aktywności rekreacyjnej na bazie turystycznej;
Promocja zachowań pro zdrowotnych wśród osób starszych;
Ukazanie sposobów spędzania czasu wolnego ludzi starszych.

Opis pr...

Polityka rolna

Ocena opłacalności uprawy żyta

Prezentowane w niniejszym zestawieniu obliczenia stanowią przykład dochodów uzyskiwanych z produkcji żyta.
W warunkach gospodarki rynkowej kalkulacje stają się niezbędnym elementem planowania w gospodarstwie, bez którego nie ma mowy o r...

Turystyka i rekreacja

Atrakcyjność turystyczna gminy Kunice

Za tą pracę dostałam 5,mam nadzieje,że komus sie przyda.Pozdrówka.Aga.


Agnieszka Łukasiewicz Legnica, 06-10-2003r.
AWF Wrocław/zaoczne
IV rok, semestr 7,
specjalność: turystyka i rekreacjaPRACA...

Biologia

Jakie znaczenie mają dla człowieka osiągnięcia współczesnej genetyki?

1.W medycynie

Człowiek od zawsze dąży do ułatwiania sobie życia. Od zawsze podąża za nowościami i ku nowościom. Różne gałęzie nauki rozwijają się w różnym tempie. Jedną z prężniej działających dziedzin jest inżynieria...

Język polski

"Pan Tadeusz" - recenzja filmu.

Pan Tadeusz, którz tej lektury nie czytał?
Każdy Polak ją w swym sercu zawsze nosi.
Chciał żyć, iść śladami Tadeusza czy Zosi
Nie tylko ze względu jaką rolę odgrywał
Ten utwór w dawnych Miczkiewiczowskich latach,
L...