pomóżcie masa cząsteczkowa związku chemicznego o wzorze al(no3)3 wynosi a)89u b)89g c)186u d)213u

pomóżcie masa cząsteczkowa związku chemicznego o wzorze al(no3)3 wynosi a)89u b)89g c)186u d)213u
Odpowiedź
wróżka00

Al - 27 u N - 14 u 0 - 16 u     Al(NO3)3 27*1 + (14*1 + 16*3)* 3 = 27 + 62 * 3 = 27 + 186 = 213 u   Odp : Masa atomowa związku Al(NO3)3 wynosi 213 u

Taxis

Al=27u N=14u O=16u   27+(14+3*16)*3=27+62*3=27+186=213

Dodaj swoją odpowiedź