Kondensator

KONDENSATOR w fizyce

Jest to układ dwóch przewodników, w którym obecność jednego wpływa na pojemność elektryczna drugiego przewodnika. Tworzące go przewodniki nazywamy okładkami kondensatora. Prostym przykładem kondensatora jest kondensator plaski składający się z dwóch równoległych płytek przewodzących prąd elektryczny. Pomiędzy płytkami znajduje się izolator bądź powietrze. Kondensor służy do gromadzenia ładunku elektrycznego.

Wielkością charakterystyczna dla kondensatorów jest pojemność elektryczna. Jest to stosunek ładunku zgromadzonego na jednej jego okładce do różnicy potencjałów miedzy okładkami:


Pojemność elektryczna kondensatora zależy od:
• Powierzchni okładek
• Odległości miedzy okładkami
• Rodzaju izolatora miedzy okładkami

Kondensatory możemy łączyć:
• Równolegle
• Szeregowo

Kondensatory są powszechne stosowane w elektrotechnice, gdzie służą do chwilowego gromadzenia stosunkowa niewielkich ładunków elektrycznych, a co za tym idzie energii elektrycznej.

Stosuje się je w urządzeniach gdzie mamy do czynienia z prądem: przemiennym lub zmiennym. Mogą mieć bardzo różnorodną budowę, zazwyczaj jednak miedzy dwoma okładkami znajduje się odpowiedni materiał izolujący, a okładki są często zwinięte w celu zmniejszenia wymiarów.

Oprócz pojemności wielkością charakterystyczna dla kondensatorów jest ich odporność na zniszczenie przez prąd elektryczny. Jest ono wyrażone w voltach. Zniszczenie następuje przez przeskok iskry pomiędzy okładkami i przepalenie izolatora. W wyniku tego pojemność kondensatora gwałtownie spada.

Aby kondensator spełniał swoje zadanie nie można dopuścić do tego niekorzystnego zjawiska przez zastosowanie odpowiednio wytrzymałych materiałów izolacyjnych.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Kondensator

Pierwszy kondensator został skonstruowany w 1746 roku w laboratorium Uniwersytetu w Lejdzie. Został on wykonany z butli zawierającej wodę, która była połączona drutem z maszyną elektrostatyczną. Po pewnym czasie pracy maszyny zgromadził s...

Fizyka

Kondensator

Pierwszy kondensator został skonstruowany w 1746 roku w laboratorium Uniwersytetu w Lejdzie. Został on wykonany z butli zawierającej wodę, która była połączona drutem z maszyną elektrostatyczną. Po pewnym czasie pracy maszyny zgromadził s...

Fizyka

Powietrzny płaski kondensator (trimer) może zmieniać swoją pojemność od C 1 = 20 pF do C 2 = 200 pF. Taki kondensator naładowany został napięciem U = 220 V przy swej maksymalnej pojemności. Następnie źródło napięcia zostało od niego odłączone. Obliczyć en

Powietrzny płaski kondensator (trimer) może zmieniać swoją pojemność od C 1 = 20 pF do C 2 = 200 pF. Taki kondensator naładowany został napięciem U = 220 V przy swej maksymalnej pojemności. Następnie źródło napięcia zostało od niego ...

Zajęcia techniczne

Obwody,ferromagnetyka, ogniwa, prądnica, kondensator

OBWÓD SZEREGOWY
obwód elektryczny układu oporników połączonych szeregowo równa się sumie oporów elektrycznych poszczególnych oporników.
RC= R1 + R2

OBWÓD RÓWNOLEGŁY
odwrotność oporu całkowitego równa się sumi...

Fizyka

Ściąga: prawo coulomba, ohma, kirchoffa oraz elektrostatyka, kondensator, i inne

W przyrodzie istnieją dwa rodzaje ładunków elektr.-dodatnie i ujemne.
Ładunki jednoimienne odpychają się,a różnoimienne przyciągają.
Każdy ładunek jest całkowitą wielokrotnością wartości ładunku elementarnego-ładunku elekt...